จบ ปวช. ร.ร.ช่างไฟฟ้า รับ 1.2 หมื่น

ข่าวทั่วไป  :  12 มี.ค. 2561

เรียนจบ ปวช. จะเป็นช่างไฟฟ้าระดับ 2 ทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้เงินเดือน 12,690 บาท จากนั้นมีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาตรีอีกปีละ 5 ทุน

 

               ยุคหนึ่งต้องยอมรับว่าค่านิยมของสังคมไทย พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่นิยมให้บุตรหลานตัวเองเรียนสายช่าง แต่มุ่งเน้นที่ “ปริญญา” ขณะที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็เปิดสอนระดับอุดมศึกษากันมาก บริษัทต่างๆ ก็ให้ค่าตอบแทนผู้ที่จบปริญญาสูงกว่าประกาศนียบัตร ทำให้เด็กไทยไม่นิยมเรียนสายอาชีพ

               ทว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยบอกว่า “ใช่” ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งคำตอบอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว อย่างเช่น คนที่เรียนสายช่าง กับคนที่เรียนปริญญา ก็เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่ายุคนี้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เรียกร้องบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือพูดง่ายๆ ที่เรียกว่า “สายช่าง” มากขึ้น เพราะเป็นกลไกที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนนั่นเอง

 

จบ ปวช. ร.ร.ช่างไฟฟ้า รับ 1.2 หมื่น

 

               ประสพผล ช่างปั้น นิสิตปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มก. กล่าวว่า 4 ปีก่อนพ่อแม่อยากให้เรียนสายอาชีพที่มีงานทำแน่นอนก่อนค่อยหาทางไปเรียนต่อ จึงได้สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

               “พอเข้าไปเรียนแล้วทำให้ได้รู้ว่าการเรียนช่างไฟฟ้านั้นสอนหลายอย่าง นักเรียนรุ่นเดียวกัน 100 กว่า รู้จักกันหมด รวมกับรุ่นพี่ปี 2 ปี 3 อีกรุ่นละ 55 คน แล้ว 200 กว่าคน มีความผูกพันกัน สัมพันธ์พี่น้อง ไปอยู่ที่ไหนก็รู้จักกัน พอเรียนจบ ปวช. แล้วโรงเรียนจะให้ทุน นร.เรียนดี 5 คน ไปเรียนต่อคณะวิศวะไฟฟ้า จะเรียนที่ไหนก็ได้ แล้วตามแต่ละคนสอบได้”

 

จบ ปวช. ร.ร.ช่างไฟฟ้า รับ 1.2 หมื่น

 

               ชนิกนันท์ วัณณะสุต กล่าวว่า ที่ผ่านมาสายวิชาชีพที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง อย่างเช่น การไฟฟ้าภูมิภาค ไปรษณีย์ไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่างก็มีโรงเรียนเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนการไปรษณีย์ และโรงเรียนวิศวกรรมรถ เพื่อผลิตบุคลากรป้อนให้กับวิชาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยรับนักเรียนจบ ม.3 มาเรียนต่อในหลักสูตร 3 ปี รวมทั้งรับผู้ที่จบ ปวส. มาเรียนต่อในสายช่างเฉพาะทางแต่ละประเภท เป็นต้น

 

จบ ปวช. ร.ร.ช่างไฟฟ้า รับ 1.2 หมื่น

 

               โดยนักเรียนที่เรียนจบ ปวช. จะเป็นช่างไฟฟ้าระดับ 2 ทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้เงินเดือน 12,690 บาท จากนั้นมีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาตรีอีกปีละ 5 ทุน

               นอกจากนี้ยังรับผู้ที่จบ ปวส. มาเรียนต่อในสายช่างเฉพาะทางแต่ละประเภท เช่น ขณะนี้กำลังเปิดรับผู้ที่จบ ปวส. ไฟฟ้าทั่วไป และไฟฟ้ากำลัง มาเป็นพนักงานช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องระดับ 3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นจะบรรจุเป็นพนักงานทันที โดยต้องทดลองงาน

               "ผู้ที่เรียนจบจากโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกคนจะมีงานทำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักเรียนทุกคนจะต้องสอบผ่านข้อเขียนแล้ว จะต้องมีส่วนสูงและน้ำหนักตามที่กำหนด และสายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้ งานช่างไฟฟ้าเป็นงานที่ทำงานบนความสูง ต้องแข็งแรง สายตาก็มีผลต่อการทำงานด้วย จึงต้องคัดเลือกคนที่ผ่านมาตรฐานสมรรถนะทางร่างกายด้วย เพราะมีผลต่อการทำงาน"

 

จบ ปวช. ร.ร.ช่างไฟฟ้า รับ 1.2 หมื่น

 

               จริงๆ แล้วแล้วนักเรียนที่เรียนสายช่าง พวกเขาคือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมเรียกว่า ‘ช่าง’ ทำให้บางครั้งผู้ที่จบ ปวช. ปวส. ถูกมองอีกอย่าง ทั้งๆ ที่พวกเขาเหล่านี้คือผู้ที่ทำให้กลไกต่างๆ ของประเทศมีการขับเคลื่อน

               "หน้าที่วิศวกรคือผู้ที่คิดวิธีการใหม่ๆ ส่วน ช่าง คือคนที่เอาวิธีการนั้นไปปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ส่วนคือองค์ประกอบทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานร่วมกัน และมีความจำเป็นต้องการพัฒนาประเทศในทุกๆ ภาคอุตสาหกรรม ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งได้ เพราะถ้ามีแต่วิศวกร แต่ไม่มีภาคส่วนที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานเลย ก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน"

               ขณะนี้กำลังเปิดรับช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องระดับ 3 หมดเขต 13 มี.ค. นี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ใน www.pea.co.th