ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

ข่าวทั่วไป  :  12 มี.ค. 2561

กลุ่มผู้ค้าและชาวชุมชนสำเพ็ง ติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนราชวงศ์-ท่าดินแดง ระบุไม่ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร สิ้นเปลืองงบฯ ทำลายภูมิทัศน์

 

          12 มี.ค. 61 - กลุ่มผู้ค้าและชาวชุมชนสำเพ็ง ทรงวาด ท่าดินแดง คลองสาน ติดป้ายคัดค้านโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง เนื่องจากภาครัฐไม่รับฟังความคิดเห็นหรือสอบถามความต้องการของคนในพื้นที่ โดยคนในชุมชนเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร แบบแปลนก่อสร้างไม่ตรงกับความเป็นจริง อีกทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ยังทำลายภูมิทัศน์ อาคารบ้านเมือง และส่งผลกระทบในระยะยาวแก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เพราะจะทำให้ตลาดสำเพ็ง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจและตลาดขายส่งที่อยู่มานานร้อยปี ค้าขายได้ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากกินพื้นที่ทางเท้า ปิดทางเข้าออกต่างๆ

          โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 โดยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง ก่อนถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2554 แล้วนำกลับมาทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างอีกครั้งในปี 2560 โดยมี บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์​ จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง มีกำหนดเริ่มก่อสร้างโครงการปลายปี 2561 ตั้งแต่ถนนท่าดินแดง 17 ถึง แยกทรงวาด ความยาว 480 เมตร กว้าง 13 เมตร ตัดผ่านถนนราชวงศ์ ท่าเรือราชวงศ์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปท่าเรือดินแดง จนถึงถนนท่าดินแดง เพื่อแบ่งเบาการจราจรจากสะพานพระปกเกล้า และสะพานพระพุทธฯ

ภาพ / ชาลินี ถิระศุภะ (Chalinee Thirasupa) #NationPhoto
#ตลาดสำเพ็ง #สำเพ็ง #ราชวงศ์ #ท่าดินแดง #สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)

 

ชาวสำเพ็งติดป้ายค้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาพชุด)