34 เด็กด้อยโอกาสเฮ! รับบัตรเลข 0

ข่าวทั่วไป  :  5 มี.ค. 2561

เด็กด้อยโอกาสได้เฮ รับบัตรเลข 0 จำนวน 34 คน หลังจากอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ช่วยเหลือ

 

               วันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่บ้านพักเด็กของมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี (มชด.) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุรพงษ์ จันกองทึก นักสิทธิมุนษยชนและนักกฏหมาย , ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ได้ไปร่วมแสดงความดีใจกับเด็กชาวเมียนมาที่ด้อยโอกาส จำนวน 34 คน ที่บ้านพักเด็ก

               โดยมีผู้บริหารมูลนิธิฯ ครู และผู้สนับสนุน ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสรับบัตรประจำตัวเลข 0 หรือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ท่ามกลางความดีใจของเด็กๆ ที่รอคอยมานาน ด้วยการรับบัตรประจำตัวเลข 0 หรือบัตร 10 ปี ครั้งนี้ มีทั้งเด็กที่อยู่ในบ้านพักเด็ก และเด็กในศูนย์การเรียนรู้ซอ ของนางเอหม่า ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ซอว์ ร่วมด้วย

               นายสุรพล กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้รับรองสถานภาพให้กับเด็กพื้นที่ชายแดน จากสมัยก่อนเป็นเด็กเถื่อน ซึ่งขณะนี้ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นจำนวน 34 คน คงเหลืออีก 29 คน จะต้องไปรับในสัปดาห์หน้า ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรก ที่เป็นเด็กที่เรียนนอกระบบ จากนี้ไปเด็กเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยได้โดยถูกต้อง และจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามมาภายหลัง ในเบื้องต้นการมีบัตรหรือไม่มีบัตรก็ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอกอยู่แล้ว

               นางเอหม่า กล่าวว่า แรกๆ เด็กต้องลำบาก บางครั้งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ ในระหว่างเดินทางไปเรียนหนังสือ จากนี้ไปเด็กทุกคนก็ดีใจ ที่ไปมาได้สะดวก ไม่ต้องกลัวถูกจับอีก ขอขอบคุณรัฐบาลไทย และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ ที่ให้ความเมตตาเด็ก เพราะลำบากมานาน เด็กที่มาอยู่ในบ้านพักและเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ซอว์ เป็นเด็กที่ด้อยโอกาส ไร้การดูแลจากผู้ปกครอง และมีฐานะยากจน