"หลวงปู่เปลี่ยน" ละสังขาร อย่างสงบ !!

ข่าวทั่วไป  :  15 ก.พ. 2561

"หลวงปู่เปลี่ยน" ละสังขารอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ หลังจากรักษานานกว่า 6 เดือน

 

          เมื่อเวลา 15.03 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ได้ลดสังขารในวัย 85 ปี ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ อย่างสงบในกุฏิ หลังจากที่เข้ารับการรักษามานานกว่า 6 เดือน และได้กลับมาจำวัดตั้งแต่เมื่อกลางเดือดมกราคม ที่ผ่านมา โดยมีบุคคลใกล้ชิด และพระภิกขุสงฆ์ อยู่ดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับวันนี้จะยังไม่มีการเคลื่อนสรีระของพระอาจารย์ออกจากกุฏิ ทั้งนี้พระภิกขุ และลูกศิษย์ของปรึกษาเรื่องการเตรียมจัดงาน คาดว่าพรุ่งนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ สำหรับบรรยากาศภายในวัดขณะนี้ มีลูกศิษย์เข้าไปเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระอาจารย์เปลี่ยน อย่างเนืองแน่น

 

 

 "หลวงปู่เปลี่ยน" ละสังขาร อย่างสงบ !!

           สำหรับประวัติ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป สกุลเดิม วงศาจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 (ปีระกา) ที่บ้านโคกคอนต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ กิ่ง มารดาชื่อ อรดี มีพี่น้องเป็น ชาย 5 คน หญิง 4 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3 ซึ่งคุณตา (ขุนจุนราชภักดี) และคุณยายได้ขอไปเลี้ยงไว้แต่เล็กๆ จนเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 เมื่ออายุ 11 ปี มารดาจึงให้ท่านมาทำการค้าช่วยบิดา เมื่ออายุ 18ปี เริ่มสนใจวิชาแพทย์ และได้ฝึกฉีดยารักษาคนไข้กับหมอประจำอำเภอซึ่งเป็นญาติกัน ท่านเคยคิดจะไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในกรุงเทพฯ แต่มารดาขอให้อยู่ช่วยคุมการค้าต่อไป

          พระอาจารย์เปลี่ยน บวชเรียนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 (อายุ 25 ปี) ที่วัดธาตุมีชัย บ้านโคกดอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีพระครูอดุลย์สังขกิจ เป็นอุปัชฌาย์ พระครูพิพิธธรรมสุนทร เป็นอนุสาวนาจารย์ และพระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ เป็นผู้ฝึกหัดขานนาคให้ ต่อมาท่านสอบนักธรรมตรีได้ในพรรษาที่ 3 หลังออกพรรษาในปีแรกแล้ว ท่านได้เริ่มออกธุดงค์ไปจังหวัดต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม และได้พบกับพระอาจารย์ที่ได้ยินกิตติศัพท์ ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ แต่ที่พระอาจารย์เปลี่ยน อยู่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนานๆ และรับใช้ใกล้ชิดอย่างสนิทสนมคือ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่เทสก์ เทสฺรงฺสี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

          ส่วนองค์อื่นๆ เช่น อาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ครูบาอินทจักรรักษา อินฺทจกฺโก หลวงปู่สาม อกิญฺจโน พระอาจารย์วัน อุตฺตโม หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ฯลฯ ที่ท่านได้พบนั้นต่าง มีเมตตาเทศน์อบรม ทำให้ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ

           พระอาจารย์เปลี่ยนเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน ท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่าน พระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในธรรมวินัย มีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติ เป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนเองได้เป็นอย่างดี การสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา