"บิ๊กฉัตร"สั่งฟันเจ้าหน้าที่โกงเงินสงเคราะห์

ข่าวทั่วไป  :  15 ก.พ. 2561

 "บิ๊กฉัตร"สั่งฟันเจ้าหน้าที่โกงเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมกำชับหามาตรการป้องกันเหตุในอนาคต 

         15 ก.พ.61  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งขอนแก่น ร้องทุกข์ว่าถูกสั่งให้ปลอมเอกสารทางราชการกรอกข้อมูลสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและเอกสารผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมถึงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ แล้วถูกคุกคาม

         เรื่องดังกล่าวตนได้กำชับไปยังรมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่าง ๆ แล้วยังกำชับให้หามาตรการเชิงรุกในการเข้าตรวจสอบศูนย์คุ้มครองทั่วประเทศเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก และยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนักศึกษาที่เกิดความหวาดกลัวว่าจะถูกคุกคามจากการนำข้อมูลมาเปิดเผยให้ปลอดภัยด้วย