เริ่มแล้ว !! งานกาชาดสระแก้ว

ข่าวทั่วไป  :  14 ก.พ. 2561

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้วเริ่มแล้ว ขบวนแห่และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตระการตา ระหว่างวันที่ 14 - 20 ก.พ. นี้

 

               14 ก.พ. 61  ที่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว ตลอดถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ และนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมชมขบวนแห่พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

               ทั้งนี้ สำหรับขบวนแห่ทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดสระแก้ว ในแต่ละขบวนได้มีการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ผ่านการตกแต่งขบวน รถขบวนแห่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมาก

               สำหรับการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 นั้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณพุทธอุทยานสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนสินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน และหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ และให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจนของกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การออกร้านมัจฉากาชาด สักการะบูชาหลวงพ่อทอง การแสดงนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิทรรศการเสมือนจริง ศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน