"บิ๊กฉัตร"เผยเด็กไทยเกิดน้อยลงทุกปี

ข่าวทั่วไป  :  14 ก.พ. 2561

"บิ๊กฉัตร"เผยเด็กไทยเกิดน้อยลงทุกปี สวนทางผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญ"เด็ก-ผู้สูงอายุ"เป็นวาระสำคัญของชาติคนชราต้องไม่จนก่อนแก่ 

         14 ก.พ.61 ในงาน “สานงานพลังเพื่อ”อนาคตของประเทศไทย:ยุคเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัย” พล.อ ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า  สถิติการเกิดของเด็กไทยในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2555  มีเด็กเกิดใหม่ ประมาณ 7.8 แสนคน ในปี 2559 พบว่าการเกิดลดลงเหลือ 6.6 แสนคน และคาดว่าในปี 2583 จะมีเด็กเกิดใหม่เกินเพียง 5 แสนคน จึงต้องมีการพัฒนา เพราะเด็กคือนาคตของชาติต้องให้ความสำคัญ ขณะที่ผู้สูงอายุมีร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ  และคาดว่าในอีก 2-3 ปีจะเพิ่มเป็นร้อยละ20 ขณะเดียวกันปัญหาที่พบคือ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุจะมีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี  และ 60 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคความดันและเบาหวาน จึงเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลที่จะต้องมีมาตรการรับมือ

         นอกจากนี้ได้มีการกำหนดมาตรช่วยส่งเสริม คือ 1.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน  2.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพก่อนแต่งงาน และหลังคลอดลูก 3. ส่งเสริมบทบาทหญิงชายเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงลูก 4.ปรับทัศนคติมุมมองเชิงบวกเรื่องการมีลูก แทนการมองว่าเป็นภาระ 5. สนับสนุนมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายดูแลลูก และ6.พัฒนารวมถึงขยายสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระระหว่างทำงาน ขณะที่ผู้สูงอายุก็ต้องส่งเสริมให้มีการออม ขอชื่นชมแนวคิดไม่จนก่อนแก่ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว และในวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนมีความรักต่อกัน และมีความรักต่อครอบครัวด้วย