สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

ข่าวทั่วไป  :  12 ก.พ. 2561

ทหารเรือร่วมชาวสัตหีบสานพระราชปณิธาน ผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

               12 ก.พ. 61  พลเรือโท อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การทำความสะอาด และขุดลอกคูคลอง ในชุมชนคลองกานดา เพื่อสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มณฑลพิธี หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีกำลังพลจากเทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสัตหีบ โรงเรียนชุมชนบ้านเตาถ่าน และโรงเรียนเลิศปัญญา ผนึกกำลังกันกว่า 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

สานพระราชปณิธานผนึกกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด

 

               พลเรือโท อนุพงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบ้านเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง ดั่งพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ทรงต้องการเห็นบ้านเมืองมีความสะอาด และทางน้ำห้วยหนองคลองบึง มีความสะอาด ระบายน้ำได้สะดวก มิให้ตื้นเขิน เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสร้างความรัก และความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย