"ประจิน"ปรับแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ

ข่าวทั่วไป  :  12 ก.พ. 2561

"ประจิน"ประชุมปรับแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ หลังพบผลิตยาเสพติดล็อตใหญ่ลักลอบเข้าไทยต่อเนื่อง ขยายแนวตรวจสกัดจากภารเหนือตอนบนมาอีสานให้ทัพภาค 2  ภูธรภาค 4 ส่วนกล

            12 ก.พ. 61  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 การปรับเปลี่ยนภารกิจสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

           พล.อ.อ.ประจิน  กล่าวว่า การปราบปราบยาเสพติดมีหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งปราบปรามและบำบัด โดยการประชุมครั้งนี้จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ความเข้มข้นในการตรวจจับยาเสพติดที่ป่านเข้ามาตามแนวชายแดนได้มากขึ้น และสามารถจับกุมได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่พบว่าจำนวนผู้เสพลดลง โดยเฉพาะในเรือนจำ ในช่วงที่ 3 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของเรือนจำมีผู้ต้องขังในคดีเสพยาเสพติดที่กระทำความผิดร่วมกับคดีอื่น ๆ ประมาณ 300 คดี  ขณะที่สถิติการจับกุมในปี 60 จำนวนผู้เสพที่ถูกจับกุมตัวส่งเข้าเรือนจำ ลดลงไป 10 % เหลืออยู่แค่ 30 กว่าคนเท่านั้น

           "สำหรับข้อสั่งการในที่ประชุมวันนี้ หน่วยประสานงานที่จะเขื่อมในเรื่องการข่าว กับหน่วยปฏิบัติให้เป็นหน่วยที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ยังมีการลักลอบผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และกระจายยาเสพติดด้วยการลักลอบนำเข้าในภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบนมากขึ้น  ล่าสุดที่สามารถจับกุมได้ประมาณ 2-3 ล้านเม็ด ซึ่งในกรณีนี้สามารถมองได้ว่ายังมีการผลิตและใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน โดยจะต้องวางมาตรการร่วมกัน  จากเดิมที่เคยเน้นความเข้มงวดตรวจสกัดยาเสพติดในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 และตำรวจภูธรภาค 5 หลังจากนี้จะเน้นไปยังกองทัพภาคที่ 2 และตำรวจภูธรภาคที่ 4 และส่วนกลางให้มากยิ่งขึ้น" พล.อ.อ.ประจิน กล่าว