สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

ข่าวทั่วไป  :  13 ม.ค. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต


          13 ม.ค. 61 - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามพระราโชบายในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำรงตนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนจำนวนมากพาบุตรหลานมาร่วมงาน

 ภาพ / อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot)
 #NationPhoto #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 #เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(ภาพชุด)

 

 


เปิดอ่าน