สัญญาณแล้ง !? ตอม่อโผล่ตั้งแต่ต้นปี

ข่าวทั่วไป  :  7 ม.ค. 2561

น้ำในลำน้ำมูลมีปริมาณลดต่ำจนมองเห็นตอม่อสะพาน เริ่มส่งสัญญาณแล้งตั้งแต่ต้นปี กระทบวิถีชีวิต อาชีพเลี้ยงปลากระชังเสี่ยงน็อกตาย-ขาดทุน

 

               7 ม.ค. 61  สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน อ.ตึก จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณลดต่ำเร็วกว่าทุกปีจนมองเห็นตอม่อสะพานโผล่ ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี จากปริมาณน้ำมูลที่ลดต่ำดังกล่าว ก็ทำให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรบ้านท่าเรือ หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก ต้องชะลอการเลี้ยงปลากระชัง เพราะเกรงว่าปริมาณน้ำที่น้อยไม่ไหลเวียน จะทำให้เกิดกรด แก๊ส ทำให้ปลาน็อกตายได้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าที่ผ่านมาเกษตรกรบ้านท่าเรือ จะทำอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังจับขายมากกว่า 30 ครัวเรือน ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 5 ราย แต่ส่วนที่เหลือต้องเสี่ยงเลี้ยงเพราะไม่มีอาชีพอื่นทำ แต่ก็ลดปริมาณปลาลงจากที่เคยเลี้ยงเท่าตัว เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนหากเกิดปลาน็อกตายจากภาวะภัยแล้งปริมาณน้ำมูลตื้นเขิน

               นายเกตุ เยี่ยมรัมย์ เกษตรกรบ้านท่าเรือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาน้ำในลำน้ำมูลจะลดระดับลงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปีนี้ปริมาณน้ำลดลงเร็ว ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าปีนี้จะประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี คาดว่าจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงเกษตรกรที่อาศัยน้ำในลำน้ำมูลทำการเกษตรได้รับผลกระทบด้วย

               จากปริมาณน้ำมูลที่ลดต่ำลงเกษตรกรจึงต้องชะลอการเลี้ยงปลากระชัง เพื่อลดความเสี่ยงปลาน็อกตายที่อาจจะทำให้ประสบปัญหาขาดทุนได้ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรก็เผชิญกับปัญหาภัยแล้งติดต่อกับมาหลายปี จากกรณีดังกล่าวจึงอยากให้ทางภาครัฐเร่งดำเนินการก่อสร้างฝาย หรือเขื่อนยางเพื่อกักเก็บน้ำมูลไว้ให้เกษตรกรใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และเลี้ยงปลากระชังตลอดทั้งปี

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน