เรียก 'เมาแล้วขับ'ปีใหม่ รายงานตัว

ข่าวทั่วไป  :  3 ม.ค. 2561

กรมคุมประพฤติ เรียก ผู้ทำผิด 'เมาแล้วขับ' กว่า 3 พันคน รายงานตัว พร้อมทำงานสังคม ขู่ ไม่มา ฟ้องศาล

 

      3 ม.ค.2561 นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติศาลสั่งคุมประพฤติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ภาพรวม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561 ทั่วประเทศพบว่า มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 3,936 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,515  ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.30, คดีขับรถประมาท จำนวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11, คดีขับซิ่ง จำนวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02, คดีขับเสพและอื่น ๆ จำนวน 376 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.55

     นายประสาร กล่าวว่า เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับยอดสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 361 คดี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 288 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 201 คดีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 182 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 175 คดี

     "ผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและทำงานบริการสังคม เช่น การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การดูแลเหยื่อเมาแล้วครับ เป็นต้น เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนไปกระทำความผิดซ้ำอีก และหากไม่ไหรายงานตัว และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานคุมประพฤติจะรายงานศาล" นายประสาร กล่าว

    นายประสาร กล่าวอีกว่า  อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถูกคุมประพฤติมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานนอกพื้นที่เขตอำนาจศาล หรือสำนักงานคุมประพฤติที่ศาลมีคำสั่งฯ ก็สามารถร้องขอโอนประเด็นให้ไปรายงานตัวและทำงานบริการสังคมในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของตนเองได้ แต่ครั้งแรกต้องไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานที่ศาลมีคำสั่งก่อน


เปิดอ่าน