ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง 2560

ข่าวทั่วไป  :  7 ธ.ค. 2560

ศิลปินระดับชาติ จัดนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง 2560 เผย วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนในอดีตจนปัจจุบัน

 

               ที่วัดพระธาตุศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่  นายโกมล พานิชย์พันธ์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ และห้องภาพเก่าแก่ฉลองศิลป์ จัดกิจกรรม ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง 2560 จัดแสดง ให้กับผู้สนใจทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม ร่วมด้วย นายสมศักดิ์ ประเสริฐสุข นายอำเภอลอง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ในภาคเหนือ และประชาชน เยี่ยมชมภาพเก่า และภาพถ่าย วิถีชีวิต ชุมชนอำเภอลองในอดีต และปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องการให้ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีนางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธาน การจัดแสดงภาพถ่ายดังกล่าว เป็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชน สะท้อนผ่านช่างภาพในมุมมองต่างๆ อาชีพ วิถีชีวิต อาหารดั้งเดิมของชุมชน สืบทอดมาปัจจุบัน นับ 100 ปี วิถีชีวิตการกินขนมเส้นเมืองลอง และอัตลักษณ์ของชุมชนอำเภอลอง

 

ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง 2560

 

ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง 2560

 

ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง 2560

 

ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง 2560

 

               นายโกมล กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตคนอำเภอลอง เมืองเก่าแก่ที่ยังสืบทอด ยึดหลักการดำรงชีวิต วิถี และวัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดมายาวนาน ผ่านภาพถ่ายในอดีตมาจนปัจจุบัน โดยอำเภอลอง คนในชุมชน มีความเข้มแข็ง พร้อมใจและร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาประเพณี วัฒนธรรม เราอยากแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ของชุมชนเล็กๆ อำเภอเล็กๆ ผ่านภาพถ่าย กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ภายในวัดพระธาตุศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน