ย้ายเครื่องสูบน้ำ จ.ปัตตานี เร่งระบายน้ำ อ.ระโนด

ข่าวทั่วไป  :  7 ธ.ค. 2560

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ย้ายเครื่องสูบน้ำท่วมจาก จ.ปัตตานี ติดตั้งที่ อ.ระโนด หวังเร่งการระบายน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ลงสู่ทะเลอ่าวไทย


               7 ธ.ค. 60  ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา มอบหมาย นายภิญโญ บุญรัศมี ผอ.ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ นายพงศ์พันธ์ เพชรสังข์ รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย

 

ย้ายเครื่องสูบน้ำ จ.ปัตตานี เร่งระบายน้ำ อ.ระโนด

 

ย้ายเครื่องสูบน้ำ จ.ปัตตานี เร่งระบายน้ำ อ.ระโนด

 

               นำเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำท่วมขัง แบบ 3 หัวจ่าย อัตราการสูบ 50,000 ลิตร/นาที จาก จ.ปัตตานี มาติดตั้งที่คลองปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทย หลังน้ำท่วมที่ จ.ปัตตานี เข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ในขณะนี้ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่คลองปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา เดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ประกอบด้วย

 

ย้ายเครื่องสูบน้ำ จ.ปัตตานี เร่งระบายน้ำ อ.ระโนด

 

ย้ายเครื่องสูบน้ำ จ.ปัตตานี เร่งระบายน้ำ อ.ระโนด

 

               เครื่องสูบน้ำ ศูนย์ฯ ขนาด 14” อัตราสูบน้ำ 28,000 ลิตร/นาที จำนวน 3 เครื่อง , เครื่องสูบน้ำท่วมขังชนิด 3 หัวสูบ อัตราสูบรวม 50,000 ลิตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง รวมอัตราการสูบน้ำของเครื่องจักรลงสู่ทะเลอ่าวไทย จำนวน 184,000 ลิตร/นาที ซึ่งเครื่องจักรสูบน้ำวันละ 15 ชั่วโมง จึงสรุปได้ว่า เครื่องสูบน้ำได้วันละ 165,000 ลูกบาศก์เมตร(คิว)/วัน ซึ่งในการสูบน้ำในพื้นที่นี้จะสามารถลดมวลน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ และมวลน้ำบางพื้นที่ของ จ.พัทลุง

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน