คาด 4 เดือนรวมฎีกา"คดีสรยุทธ"ครบ

ข่าวทั่วไป  :  13 ก.ย. 2560

คาด 4 เดือนรวมฎีกา "คดีไร่ส้ม-สรยุทธ" – คำแก้ฎีกาอัยการโจทก์ครบส่งถึงมือศาลฎีกา รอเข้าขั้นตอนวินิจฉัยองค์คณะอีกอย่างน้อย 1 ปีได้ลุ้นคำพิพากษาฎีกาชี้ชะตา

 

           13 ก.ย.60 หลังจากเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้รับคำฎีกาของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อายุ 51 ปี อดีตผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวชื่อดัง , น.ส.มณฑา ธีระเดช อายุ 45 ปี พนักงาน บจก.ไร่ส้ม และ บจก.ไร่ส้ม คดีร่วมสนับสนุนพนักงาน อสมท.จัดคิวโฆษณา ไม่รายงานโฆษณาส่วนเกิน ทำให้ อสมท. เสียหาย 138 ล้านบาท หลังจากที่มีผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นเซ็นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้แล้ว

            วันนี้ (13 ก.ย.60) แหล่งข่าวนักกฎหมาย กล่าวอธิบายวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการรับพิจารณาฎีกาว่า หลังจากที่จำเลยยื่นฎีกาแล้ว ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น จะต้องส่งหมายแจ้งพร้อมสำเนาฎีกาของจำเลยให้อัยการโจทก์ทราบ เพื่อให้โจทก์ส่งคำแก้ฎีกากลับมาภายใน 1 เดือนนับจากวันได้รับสำเนาฎีกาของจำเลย ซึ่งระยะเวลาในการรวบรวมฎีกาของจำเลยและคำแก้ฎีกาของโจทก์เพื่อส่งต่อให้ศาลฎีกาพิจารณานั้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยระหว่างนี้จำเลยที่ยื่นฎีกา อาจจะยื่นคำแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ด้วยโดยยื่นคำขอแก้ไขฎีกา

           ในส่วนของนางพิชชาภา  เอี่ยมสะอาด พนักงานจัดทำคิวโฆษณา จำเลยที่ 1 นั้น ก็ต้องดูว่ายื่นฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย หรือการอนุญาตฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงด้วยหรือไม่ หรือขอขยายระยะเวลาฎีกาด้วยหรือไม่ ถ้ามีการยื่นฎีกาศาลก็จะต้องสำเนาไปให้อัยการโจทก์ส่งคำแก้ฎีกากลับมาเช่นกัน ขณะที่การขอขยายเวลายื่นฎีกานั้นสามารถขอขยายได้ 1-2 ครั้ง หลังจากที่ทุกฝ่ายแก้ฎีกาหมดแล้วและเมื่อศาลชั้นต้นส่งฎีกาจำเลยและคำแก้ฎีกาของโจทก์ไปที่ศาลฎีกาแล้ว ถ้าเป็นการฎีกาที่ขอให้รอการลงโทษก็จะถือว่าเป็นคดีเร่งพิเศษของศาลสูงซึ่งการทำคำพิพากษาอาจเร็วเพราะจะใช้ดุลยพินิจว่าจะรอลงอาญาหรือไม่เท่านั้น แต่หากในฎีกามีการต่อสู้เนื้อหาคดีด้วยว่าได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลอาจจะใช้ระยะเป็นปี

             โดยการพิจารณาในชั้นศาลฎีกานั้นจะมีองค์คณะพิจารณาพิพากษา ก็จะมีการจ่ายสำนวนไปยังองค์คณะหนึ่งซึ่งมีผู้พิพากษา 3 คน เพื่อให้ทำคำวินิจฉัยในการพิพากษาคดี ขณะที่ตามขั้นตอนก็จะมีกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาในการตรวจสอบค้นคว้าปัญหาข้อกฎหมายและตรวจทานร่างพิพากษา แล้วเสนอร่างคำพิพากษาให้รองประธานศาลฎีกาตรวจกลั่นกรองอีกครั้ง ก่อนที่จะอนุมัติเป็นผลคำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อคำพิพากษาศาลฎีกามีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็จะส่งซองคำพิพากษาศาลฎีกาที่ปิดผนึกให้ศาลชั้นต้นคือศาลอาญาคดีทุจริตฯ อ่านต่อหน้าจำเลย ทั้งนี้คาดว่าช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 

 


เปิดอ่าน