พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ วันที่ 235

ข่าวทั่วไป  :  13 ก.ย. 2560

โปรดเกล้าฯ ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

           เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 235 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

        เวลา 10.30 น. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล กลุ่มครอบครัววัธนเวคิน เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูปเป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดพระแท่นดงรัง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี, วัดใหม่สามัคคี วัดป่าวราธรรรม จ.เพชรบูรณ์, วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร, วัดสระทอง จ.ขอนแก่น, วัดคลองบอน จ.จันทบุรี, วัดราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯโดยมี มูลนิธิเกียรตินาคิน กลุ่มครอบครัววัธนเวคิน บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท นันธการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีบน รุ่น 56 บริษัท พี วาย เค กรุ๊ป จำกัด ครอบครัวชัยตามล และบริษัทสยามบิลเลี่ยนแนร์ จำกัด บริษัท ทรัพย์สยามแมททีเรียล จำกัด สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเสียงทอง ชมรมศูนย์เงินสด บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล

          เวลา 14.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดทองศาลางาม กรุงเทพฯ, วัดธรรมถาวร จ.ชุมพร, วัดใหม่สามัคคี วัดป่าวราธรรม จ.เพชรบูรณ์, วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร, วัดสระทอง จ.ขอนแก่น, วัดแหลมทราย จ.สงขลา สวดมาติกาและสดับปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมชมรมสายใจไทย 38 ชมรม สโมสรนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 37 ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชา รุ่น 3215 บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) นายพิทักษ์ เพชรไทย และคณะ คณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมถาวร บริษัท เอมไพน์โซล่า จำกัด และบริษัท จิงเฉิง จำกัด บริษัท วิคค์เตอร์ซี จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล

          เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูปจากวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ, วัดเสาหิน จ.พิษณุโลก, วัดกระจังงาม จ.นครสวรรค์, วัดป่าทรงธรรม จ.ปราจีนบุรี, วัดสารภี วัดต้นผึ้ง วัดป่างิ้ว วัดท่าโป๊ะ วัดน้ำโจ้ จ.เชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ ทั้งนี้มี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล

           เวลา 19.00 น. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.มส.8) สถาบันโหราศาสตร์ไทย-สากล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางยี่ขันวิศวกรรม ผศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา และคณะ บริษัท ไบร์ทฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง จำกัด บิษัท บอส.เอ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เซฟ ที คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


เปิดอ่าน