ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

ข่าวทั่วไป  :  8 ก.ย. 2560

น้อมรำลึกเมื่อคราว 8 กันยายน 2492 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทราบเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้ว

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมรำลึกเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ต่อมาทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง “Still on My Mind” เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระองค์ เป็นบทเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองพร้อมคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงแรก

          ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2471 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากเสด็จพระราชสมภพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ถึง 1 พรรษา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั้งครอบครัวสู่ประเทศอังกฤษ ต่อมาไม่นานก็เสด็จฯ ไปประทับที่สถานเลี้ยงเด็กชองโซเลย์ เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนเสด็จนิวัตสยามด้วยเรือญี่ปุ่นชื่อ “คาชีมามารู” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2471

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

          เมื่อปี 2474 ทรงเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลกับมิสซิสเดวีส (Mrs.Davies) ต่อมาปี 2475 ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี จากนั้นวันที่ 8 เมษายน 2476 ครอบครัวราชสกุลมหิดลทั้ง 4 พระองค์ได้เสด็จฯ ออกจากประเทศสยามไปยังเมืองโลซาน เพื่อรักษาพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลในหลวงรัชกาลที่ 8 โดยวันที่ 9 พฤษภาคม 2476 ได้เสด็จฯ ถึงเมืองโลซาน (ต่อเรือหลายรอบ) และวันที่ 2 มีนาคม 2477 ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จขึ้นทรงราชย์ในขณะมีพระชนมพรรษา 8 พรรษาวันที่ 19 สิงหาคม 2478 ทั้ง 4 พระองค์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านวิลล่าวัฒนา

          จนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2481ได้เสด็จนิวัตสยามพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่ 8 ที่เสด็จนิวัตประเทศสยามครั้งแรกหลังจากเสวยสิริราชสมบัติ โดยประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

          วันที่ 13 มกราคม 2481 เสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อที่เมืองโลซาน โดยในหลวงรัชกาลที่ 8 รับสั่งว่า“จะตั้งใจเรียนจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเรา”

          ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2482 จอมพล ป.พิบูลสงคราม เสนอเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฯ และวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2485 เป็น “โมฆะ” ไม่ผูกพัน เมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแล้ว นายปรีดี พนมยงค์ จึงกราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัตประเทศไทยเพื่อทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองต่อไป

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

          วันที่ 5 ธันวาคม 2488 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทย และวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต

          จากนั้นวันที่ 19 สิงหาคม 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่เมืองโลซาน จนปี 2491 ทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นครั้งแรก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่เมืองโลซานอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 จากนั้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2492 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นและมีงานพระราชทานเลี้ยงฉลองที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และวันที่ 8 กันยายน 2492 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทั้งประเทศทราบเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้ว

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

          วันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองโลซานอีกครั้ง จนเดือนพฤศจิกายน 2494 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยอย่างถาวร ต่อมาได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองโลซานครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2503 และในปี 2508 ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง Still on My Mind

ครอบครัวราชสกุลมหิดลในหลวง ร.9 ณ เมืองโลซาน

 

----------------------------

(คลิป youtube : Sermsin)

 


เปิดอ่าน