จุฬาฯมีคำสั่งให้เนติวิทย์ และพวกพ้นสมาชิกสภานิสิตสามัญ

  จุฬาฯมีคำสั่งให้นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และสมาชิกอีก 4 คน พ้นจากการเป็นสมาชิกสภานิสิตสามัญ เตรียมอุทธรณ์ ภายใน30วัน

  

    คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่4929/2560 เรื่องให้สมาชิกสภานิติสามัญพ้นจากตำแหน่ง เนื้อความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภานิติสามัญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายนพ.ศ. 2560

 จุฬาฯมีคำสั่งให้เนติวิทย์ และพวกพ้นสมาชิกสภานิสิตสามัญ

    โดยให้นิสิตผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิสิตสามัญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 44 คน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2560 และสิ้นสุดวาระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น

      เนื่องจากขณะนี้มีสมาชิกสภานิสิตสามัญจำนวน 5 คน ขาดคุณสมบัติตามข้อ 35.3 และข้อ 40.4 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2529 ไทยสมาชิกสภานิสิตสามัญจำนวนห้าคนตามรายชื่อที่ปรากฏนี้พ้นจากตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภานิสิตสามัญ  

1.นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล คณะรัฐศาสตร์ เลขประจำตัว 5941035024 2. นาย ธรณ์เทพ มณีเจริญ คณะรัฐศาสตร์ เลขประจำตัว 5941028624 3.นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี คณะรัฐศาสตร์ เลขประจำตัว 5941024024 4. นายศุภลักษณ์ บำรุงกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจำตัว 5745631529 5. นายชินวัตร งามละมัย คณะครุศาสตร์ เลขประจำตัว 5943545027

     สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

    ลงชื่อโดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีในฐานะปฏิบัติการแทนอธิการบดี

        จุฬาฯมีคำสั่งให้เนติวิทย์ และพวกพ้นสมาชิกสภานิสิตสามัญ  จุฬาฯมีคำสั่งให้เนติวิทย์ และพวกพ้นสมาชิกสภานิสิตสามัญ

      ทั้งนี้ นาย เนติวิทย์ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ในวันนี้ ผมได้รับคำสั่งจากทางจุฬาฯ ให้ปลดผมและเพื่อนๆ อีก 4 คน ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิสิตสามัญ พ้นออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติในกรณีถวายสัตย์คนละ 25 คะแนน ซึ่งรวมถึงเพื่อนอีก 3 คน ที่กรรมาธิการสภาด้วย ทำให้ผมพ้นจากตำแหน่งประธานสภานิสิตด้วย

      นอกจากนี้ยังมีข้อหาหนึ่่่งคือการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังปัญหาของผู้ค้าสวนหลวงสแควร์ ซึ่งยังไม่ได้รับคำตัดสิน ส่วนท่านอาจารย์ที่ได้ล๊อกคอนิสิตนั้น มหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการสอบสวนด้วย แต่ผลการตัดสิน ณ ตอนนี้ยังไม่มีผลออกมา ทั้งๆ ที่ มหาวิทยาลัยได้เริ่มกระบวนการสอบสวนก่อนผมและเพื่อนๆ เสียอีก อย่างไรก็ดี ทางเราจะยังต่อสู้ต่อไปโดยอุทธรณ์ต่อทางมหาวิทยาลัย

      Today, I received the order from Chulalongkorn University to remove me and my 4 colleagues from The Student Council of Chulalongkorn University because we were cut the student behavior point in the accuse of an inappropriate action in oath taking ceremony that caused me losing my position as the president of the SCCU.

      Moreover, there is another accusation, that is, I have a guilty for hosting the public hearing listening the problem of Suan Luang Square entrepreneurs. Furthermore, in the investigation of the lecturer who assaulted my friend in oath taking ceremony. Although, this investigation is now underway before our investigation, yet there is no result and penalty for the lecturer. Ultimately, we are still fighting together to appeal this order to CU.

 จุฬาฯมีคำสั่งให้เนติวิทย์ และพวกพ้นสมาชิกสภานิสิตสามัญ  จุฬาฯมีคำสั่งให้เนติวิทย์ และพวกพ้นสมาชิกสภานิสิตสามัญ  จุฬาฯมีคำสั่งให้เนติวิทย์ และพวกพ้นสมาชิกสภานิสิตสามัญ

      ล่าสุด นายเนติวิทย์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า คำสั่งที่ถูกปลดออกเป็นเรื่องจริง เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามระเบียบจุฬาฯ ซึ่งต้องถูกตัดไม่เกิน 20 คะแนน แต่ถูกตัด 25 คะแนน จึงทำให้พ้นสภาพของการเป็นสมาชิกสภา นิสิตจุฬาฯ

     ประกอบกับเป็นประธานสภานิสิตจุฬาฯ จึงถูกปลดจากการเป็นประธานด้วย ซึ่งเรื่องนี้สมาชิกสภานิสิตจุฬาฯ ที่ทราบข่าวหลายคนก็รู้สึกช็อค  และคิดว่าทำกันเกินไป ส่วนเขาและเพื่อนๆที่ถูกปลดอีก 4 คน กำลังหารือกันเพื่อจะใช้สิทธิอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน