ร.10 พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนใน จ.นครปฐม

ข่าวทั่วไป  :  19 มิ.ย. 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

       เวลา 14.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง โรงเรียนวัดวังเย็น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 691 คน
       ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


เปิดอ่าน