แห่สมัครคตง. !!!

ข่าวทั่วไป  :  19 มิ.ย. 2560

ยอดจำนวนผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งคณะวันสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 58 คน กำหนดรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 12 ก.ค.นี้

       19 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทำหน้าที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคตง.แทนตำแหน่งที่ว่าง 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งประธานคตง.1 ตำแหน่ง และกรรมการอีก 6 ด้าน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

        โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  5 -19 มิ.ย.ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าสมัครกว่า 32 คน เมื่อรวมจำนวนผู้สมัครตั้งแต่วันแรกมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 คน หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหา ก่อนที่จะรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในแต่ละด้านวันที่ 12 ก.ค.นี้ เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา 2

       


เปิดอ่าน