เปิดเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา

ข่าวทั่วไป  :  19 พ.ค. 2560

อลังการ !! เปิดเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา 19-23 พ.ค. หวังใช้เป็นสื่อกลางค้าขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 19 พ.ค.2560 ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา 2560" ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จ.พะเยาทั้ง 9 อำเภอ พร้อมใจกันแต่งรถขบวนแห่ลิ้นจี่อย่างสวยงาม มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

 

เปิดเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา

 

          นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดงานลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยาในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาด้านการตลาด และเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดโดยตรง ให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลิ้นจี่จังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอีกด้วยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่งลิ้นจี่และของดีแต่ละอำเภอ , การประกวดธิดาลิ้นจี่ , ประกวดรถขบวนแห่ลิ้นจี่ และของดี , การประกวดผลผลิตลิ้นจี่ แปรรูปลิ้นจี่ , นิทรรศการการเกษตร , กิจกรรมการแสดงและบันเทิงบนเวทีกลางตลอดงาน , และการจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่

 

เปิดเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา

 

          จังหวัดพะเยาถือเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญ มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่เป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ปีการผลิต 2560 จำนวน 13,822 ไร่ ลดลงจากปีก่อน 1,270 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,043 ราย โดยปลูกมากที่สุดในพื้นที่ อ.แม่ใจ อ.ปง อ.เมือง และ อ.ภูซาง ตามลำดับ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับปี 2560 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดราว 8,134.7 ตัน ซึ่งโดยร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ที่เหลือเป็นพันธุ์โอวเฮี๊ยะ ค่อม และจักรพรรดิตามลำดับ

 

เปิดเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา

 

เปิดเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา

 

 


เปิดอ่าน