สนช.รับเสด็จ"สมเด็จพระเทพ"ทรงปลูกป่าชายเลน

ข่าวทั่วไป  :  19 พ.ค. 2560

ประธานสนช.พร้อมสมาชิกรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนฯทรงปลูกป่าชายเลน จันทบุรี

        19 พ.ค. 60  ที่บ้านเสม็ดงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี นายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันมหามงคลพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับ

          ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการฯ พร้อมได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรี และได้รับเกียรติจากทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้สมาชิกสนช.จะร่วมงานแล้วยังได้ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จริง เพื่อพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งความสำคัญของป่าชายเลนที่มีต่อระบบนิเวศนั้น  ในหลวง รัชกาล 9 และสมเด็จพระราชินีฯ ได้ทรงกล่าวไว้ในหลายโอกาสว่าการปลูกป่าชายเลนเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบนิเวศและธรรมชาติที่จะทำให้พื้นที่ในไทยในฝั่งชายทะเลมีความอุดมสมบรูณ์ ที่จะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
 


เปิดอ่าน