พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

ข่าวทั่วไป  :  12 พ.ค. 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2560 โดยผลเสี่ยงทายในปีนี้ พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

หลังจากเสร็จพิธี ประชาชนต่างเก็บเมล็ดข้าวเปลือก ไม้ดอกไม้ประดับ และต้นไม้ที่อยู่ในปรัมพิธี อาทิต้นกล้วย ต้นอ้อย หลังจากเสร็จพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันพืชมงคล 12 พฤษภาคม 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง / ภาพ รชานนท์ อินทรักษา , ฐานิส สุดโต NationPhoto

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด)


เปิดอ่าน