235 ปี "เสาหลักเมือง"

ข่าวทั่วไป  :  21 เม.ย. 2560

21 เมษายน 2325 วันแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  235 ปี อีกสิ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นคือ "เสาหลักเมือง"

      21 เมษายน 2325 วันแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ถึงวันนี้(21 เมษายน 2560) ครบรอบ 235 ปี หลายสิ่งหลายอย่างสูญหายไปกับกาลเวลา แต่อีกสิ่งนั่นคือ “เสาหลักเมือง” หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และอยู่คู่บ้านคู่เมืองจนถึงทุกวันนี้
      พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่1 ทรงสร้างเสาหลักเมืองขึ้นเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์ มีไม้แก่นจันทน์ประกับนอกสูง 187 นิ้ว ลงรักปิดทองยอดเสารูปบัวตูม ภายในกลวงเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตากรุงเทพมหานคร

235 ปี "เสาหลักเมือง"

      ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างเสาหลักเมืองใหม่ขึ้นมาแทน เนื่องจากเสาหลักเมืองเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยสร้างเป็นเสาไม้สักเป็นแกนอยู่ภายใน ประกับด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ยอดเม็ดทรงมัณฑ์ ลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิม ภายในบรรจุแผ่นทองคำจารึกดวงชะตากรุงเทพมหานคร  แล้วได้ผูกดวงเมืองใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง

235 ปี "เสาหลักเมือง"


235 ปี "เสาหลักเมือง"

      เมื่อถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เมื่อคราวฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปีพ.ศ.2525 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองโดยรอบ และได้อัญเชิญเสาหลักเมืองต้นเดิมมาประดิษฐานไว้คู่กับเสาหลักเมืองต้นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาพร้อมกัน ที่ศาลหลักเมือง
      โดยในแต่ละวันมีประชาชนมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะองค์พระหลักเมือง ตั้งแต่เวลา 06:00-18:30 น. ของทุกวัน / ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์  NationPhoto

235 ปี "เสาหลักเมือง"


235 ปี "เสาหลักเมือง"


235 ปี "เสาหลักเมือง"


 


เปิดอ่าน