235 ปี “เสาหลักเมือง”

ข่าวทั่วไป  :  21 เม.ย. 2560
235ปี, รัตนโกสินทร์, กรุงรัตนโกสินทร์, ศาลหลักเมือง, 235, เสา, หลักเมือง, เสาหลักเมือง

21 เมษายน 2325 วันแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  235 ปี อีกสิ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นคือ “เสาหลักเมือง”

      21 เมษายน 2325 วันแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ถึงวันนี้(21 เมษายน 2560) ครบรอบ 235 ปี หลายสิ่งหลายอย่างสูญหายไปกับกาลเวลา แต่อีกสิ่งนั่นคือ “เสาหลักเมือง” หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และอยู่คู่บ้านคู่เมืองจนถึงทุกวันนี้
      พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่1 ทรงสร้างเสาหลักเมืองขึ้นเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์ มีไม้แก่นจันทน์ประกับนอกสูง 187 นิ้ว ลงรักปิดทองยอดเสารูปบัวตูม ภายในกลวงเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตากรุงเทพมหานคร

235 ปี “เสาหลักเมือง”

      ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างเสาหลักเมืองใหม่ขึ้นมาแทน เนื่องจากเสาหลักเมืองเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยสร้างเป็นเสาไม้สักเป็นแกนอยู่ภายใน ประกับด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ยอดเม็ดทรงมัณฑ์ ลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิม ภายในบรรจุแผ่นทองคำจารึกดวงชะตากรุงเทพมหานคร  แล้วได้ผูกดวงเมืองใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ประสบความเจริญรุ่งเรือง

235 ปี “เสาหลักเมือง”


235 ปี “เสาหลักเมือง”

      เมื่อถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เมื่อคราวฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปีพ.ศ.2525 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองโดยรอบ และได้อัญเชิญเสาหลักเมืองต้นเดิมมาประดิษฐานไว้คู่กับเสาหลักเมืองต้นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาพร้อมกัน ที่ศาลหลักเมือง
      โดยในแต่ละวันมีประชาชนมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะองค์พระหลักเมือง ตั้งแต่เวลา 06:00-18:30 น. ของทุกวัน / ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์  NationPhoto

235 ปี “เสาหลักเมือง”


235 ปี “เสาหลักเมือง”


235 ปี “เสาหลักเมือง”


 


เปิดอ่าน