ภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายในหลวง ร.9

ข่าวทั่วไป  :  21 มี.ค. 2560

ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายในหลวง ร.9

     วันที่ 21 มี.ค.2560 การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 59 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐ วิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น.14.30 น. 17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

     เวลา 10.00 น. นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือง่วนสูน เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดสัมพันธวงศาราม, วัดชูจิตธรรมาราช จ.พระนครศรีอยุธยา, วัดบ่อชะเนง วัดหัวดง วัดโนนค้อ วัดดอนขวัญ วัดพระเหลาเทพนิมิต จ.อำนาจเจริญ โดยมี กลุ่มบริษัท ง่วนสูน (พริกไทยตรามือที่ 1), บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984), บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด, ประชาชนของพระราชา, บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กช์แพค จำกัด, บริษัท ฟลายอิ้ง มีเดีย จำกัด, บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน), บริษัท นีมาไทย จำกัด, บริษัท ทีเอฟซี พลัส จำกัด และมูลนิธิธรรมอิสระ ร่วมเป็นเจ้าภาพ


เปิดอ่าน