ปิด'แยกวังสีสูบ'เป็นวงเวียน 3 ปี สร้างอุโมงค์ลอดแยก

ข่าวทั่วไป  :  21 มี.ค. 2560

กรมทางหลวงปรับรูปแบบจราจรทางแยกวังสีสูบ จ.อุตรดิตถ์ เป็นแบบวงเวียน สร้างอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบ


               รายงานจากรมทางหลวง แจ้งว่า ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์บริเวณแยกวังสีสูบ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กิโลเมตรที่ 327 กับ ทางหลวงหมายเลข 1045 แยกวังสีสูบ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 1,650 เมตร โดยสร้างเป็นทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร ทั้งไปและกลับ ส่วนทางจุดตัดก่อสร้างเป็นวงเวียนขนาด 3 ช่องจราจร ความยาว 1,000 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ป้ายจราจร และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อส่องสว่างทางลอด โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่ภาคเหนือและจากภาคเหนือไปสู่ทุกภาคของประเทศไทย

 

 

ปิด'แยกวังสีสูบ'เป็นวงเวียน 3 ปี สร้างอุโมงค์ลอดแยก

 


               ดังนั้นการจัดการจราจรทางร่วมทางแยกรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างอุโมงค์และทางลอด ซึ่งจุดดังกล่าววันธรรมดาจะมีรถยนต์วิ่งผ่านมากว่า 20,000 คัน ช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ช่วงปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ จะมีปริมาณรถยนต์มาก มีปริมาณรถติดสะสมยาวหลายกิโลเมตร
               มาตรการดำเนินการ ได้แก่ การปิดการใช้สัญญาณไฟจราจรเพื่อจัดการเดินรถลักษณะวงเวียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี หรือจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยระหว่างการจัดการจราจรบริเวณดังกล่าว กรมทางหลวงได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ดูแลในการจัดการจราจร  รวมทั้งจัดทำป้ายเตือนบังคับ ตลอดจนไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัย


เปิดอ่าน