"ดอน"โวไทยแจงคกก.สิทธิฯยูเอ็นผ่านฉลุย

ข่าวทั่วไป  :  16 มี.ค. 2560

"ดอน" โว ไทยแจง ICCPR ผ่านฉ"ดอน" โว ไทยแจง ICCPR ผ่านฉลุย เผย คกก.พอใจไทยตอบละเอียดยิบลุย เผย คกก.พอใจไทยตอบละเอียดยิบ

           16  มี.ค. -- นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่คณะผู้แทนไทยได้เดินทาง นำเสนอรายงานด้วยวาจา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือคณะกรรมการประจำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPRที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 13 - 14 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า ในแต่ละวันได้ชี้แจงวันละ 3 ชม. การตอบคำถามนั้นเราไม่ได้ไปเดี่ยว แต่มีอีก 6 ประเทศที่เข้าไปร่วมชี้แจงด้วย ICCPR จะเป็นการพบปะ 4 ปีหนหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีที่เรามีบทบาทร่วมด้วยมีคณะผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วม โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าทีม

            คำถามก็มีการลงรายละเอียดเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย รวมถึงการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และเรื่องของมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว เรื่องของศาลทหาร สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำผิดแล้วลอยนวล การใช้พรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนใต้ สถานการณ์สิทธิมนุษยชน และเรื่องของการรวมตัวโดยเสรีภาพ รวมถึงเรื่องบุคคลหายสาบสูญ ความเป็นอิสระของศาลยุติธรรม เป็นต้น

            ผลของการตอบคำถาม กล่าวได้ว่าเป็นการหารือค่อนข้างมีความเป็นวิชาการ มีการถามคำถามอย่างผู้รู้ ฝ่ายไทยก็ตอบอย่างพูดรู้จริง ซึ่งก็มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าถ้าไม่สามารถชี้แจงภายใน 3 ชม. ก็สามารถส่งเป็นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 48 ชม. ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้น ปฏิกริยาแรกที่ได้รับจากคณะกรรมการคือเขามีความพอใจกับบทบาทของไทย และการลงลึกถึงปัญหาด้วยความตั้งใจ อีกทั้งเขายังได้กล่าวขอบคุณชื่นชมที่คณะผู้แทนไทยได้มีความพยายามตอบคำถามอย่างละเอียด อีกทั้งยังไม่ได้มีการพบปะหารือกับคณะผู้แทนนอกเวลาประชุมด้วย ต้องไม่ลืมว่านี่คือบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศที่มีความโปร่งใสและจริงจัง

          ทั้งนี้ ICCPR มีประมาณ 28 ประเทศ ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งเกือบครึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เมื่อไม่ใช่สมาชิกก็ไม่ต้องมาแสดงตัวก็ได้ เหมือนกับว่าเขาไม่มีปัญหาเหล่านั้น ดังนั้นไทยค่อนข้างอยู่ในมาตรฐานที่พร้อมจะมีปฏิสัมพันธ์กับสากล และทำในหลายเรื่องที่เป็นมาตรฐานสากล

          ต่อข้อถามที่ว่าทำไมไทยต้องส่งคณะผู้แทนไปจำนวน 46 คน ซึ่งถือว่าเยอะในขณะที่บางประเทศส่งไปเพียง 5 คน นายดอนกล่าวว่า ปกติคณะผู้แทนไทยมีหลายขนาด มีทั้งเล็กและใหญ่ ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัล ก็ต้องไปเพื่อชี้แจงเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่เป็นต้น บางเรื่องที่เป็นรายละเอียดจริง ๆ เราก็ต้องการเจ้าของเรื่องเป็นผู้ตอบประเด็นนั้น อีกทั้งจำนวนนี้ยังรวมถึงตัวผู้ช่วยของคนที่ไปชี้แจงด้วย ก็เลยทำให้มีจำนวนผู้แทนมาก ด้วยการที่เราช่วยในลักษณะนี้ทำให้คณะกรรมการมีความพอใจในแง่ของการเตรียมการที่ละเอียดพอสมควร

          นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เล่าเรื่องการเมืองในไทยตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 ร่วมกับการตอบคำถามเพื่อให้ที่ประชุมเกิดความเข้าใจในการเมืองบ้านเรา หรือการดำเนินงานของแม่น้ำ 5 สายเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งประชาชนธิไตยไม่ใช่แค่ตามทฤษฎีออกคะแนนเสียงอย่างเดียว แต่ตัวคนก็ต้องมีความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สิทธิมนุษยชนของไทยเต็มตัวขึ้น มีสิทธิ์ก็จริง แต่ต้องมีหน้าที่ด้วย เมื่อถามอีกว่าที่ประชุมได้ถามเรื่องของการใช้ ม.44 กับกรณีวัดธรรมกายหรือไม่ นายดอนกล่าวว่าที่ประชุมไม่มีการถามถึงกรณีนั้น

        นางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่งกลับจากการเดินทางไปร่วมประชุมไอซีซีพีอาร์ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะกรรมการไอซีซีพีอาร์จะส่งข้อสังเกตโดยสรุปมาให้ไทยภายในเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นกระทรวงยุติธรรมจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะรัฐมนตรีสั่งการต่อไป

 

 

 


เปิดอ่าน