บวชเณรภาคฤดูร้อน150รูปถวายพระราชกุศลร.9.

ข่าวทั่วไป  :  16 มี.ค. 2560

 นักเรียนจาก 5 ร.ร.เทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมใจบรรพชาภาคฤดูร้อน150รูปเพื่อศึกษาธรรมะเป็นระยะเวลา 5 วัน และถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่9

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2560  ที่วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขึ้นในระหว่างวันที่ 16–20 มีนาคม 2560 รวม 5 วัน ขึ้น และศึกษาอบรม ณ วัดสันติวัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนัก และเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ห่างไกลยาเสพติด และฝึกอบรม กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บวชเณรภาคฤดูร้อน150รูปถวายพระราชกุศลร.9.

บวชเณรภาคฤดูร้อน150รูปถวายพระราชกุศลร.9.

           นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในปีนี้มีนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมาร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 150 คน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนศึกษาพระธรรมและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

บวชเณรภาคฤดูร้อน150รูปถวายพระราชกุศลร.9.

 


เปิดอ่าน