หนุนผู้ชายลาเลี้ยงดูลูก90วันเหมือน"สวีเดน"

ข่าวทั่วไป  :  12 มี.ค. 2560

ก.แรงงาน สนับสนุน"ผู้ชาย"ลาเลี้ยงดูบุตร 90 วัน เหมือนสวีเดน ปัจจุบันได้ให้สิทธิพ่อลาได้ 15 วัน

          นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  ร่วมงานแถลงข่าวเกี่ยวกับให้สิทธิการลาเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายที่จัดขึ้นโดยสถานทูตสวีเดน และบริษัทอิเกีย ประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครBangkok Art & Culture Centre(BACC) เมื่อเร็วๆนี้ว่า ประเทศสวีเดนได้ใช้กฎหมายการลาเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง ซึ่งเป็นสิทธิที่พ่อและแม่ควรจะได้รับ และเป็นนโยบายที่มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ

          "สวีเดินให้ผู้ชายมีสิทธิลาเลี้ยงดูบุตรรวม 90 วัน จากวันลาทั้งหมด 480 วัน (16 เดือน) แต่สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสตรีลาคลอดและให้สิทธิผู้เป็นพ่อสามารถลาหยุดเช่นกัน เพื่อเป็นการลดภาระในการเลี้ยงดูบุตร"นายสิงหเดช กล่าว

        นายสิงหเดช กล่าวอีกว่า  ขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา กำลังดำเนินการเรื่องของสิทธิการลาคลอดและการลาเลี้ยงดูบุตรคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแม่ที่ทำงานอยู่ในทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถลาคลอดได้ 90 วัน รวมถึงจัดคู่มือการศึกษาเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับแม่ด้วย แต่ยังไม่ให้สิทธิการลาช่วยเลี้ยงดูบุตรแก่พ่อที่ทำงานภาคเอกชน

         " ขณะที่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ได้ให้สิทธิพ่อสามารถลาเลี้ยงดูบุตรได้ 15 วันแล้ว ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นในภาคเอกชนตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับประเทศสวีเดนที่ให้สิทธิทั้งผู้ทำงานภาครัฐและเอกชนเท่าเทียมกัน ต่อไป" นายสิงหเดช กล่าว

 


เปิดอ่าน