สูงสุดในโลก !! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย

ข่าวทั่วไป  :  12 ม.ค. 2560

ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร กรุงลาปาซจึงนับเป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก


               ภาพกระเช้าลอยฟ้าที่เปิดให้บริการ ในกรุงลาปาซ เมืองหลวงของประเทศโบลิเวีย ซึ่งเนื่องจากตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร จึงนับเป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก  ดูข่าวต้นฉบับ

 

สูงสุดในโลก !! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย

 

สูงสุดในโลก !! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย

 

สูงสุดในโลก !! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย

 

               อย่างไรก็ตาม ทั้งเมืองสร้างขึ้นตามลักษณะของภูเขา ทางถนนจึงมีลักษณะคดเคี้ยวไปมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจร ทางรัฐบาลจึงจัดตั้งเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าระหว่างกรุงลาปาซกับเมืองเอล อัลโต (El Alto) กลายเป็นโครงข่ายการคมนาคมสาธารณะที่น่าสนใจโครงการหนึ่ง

 

 

--------------------------

(ที่มา : China Xinhua News)

 

 

 


เปิดอ่าน