โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร

ข่าวทั่วไป  :  11 มี.ค. 2559

ทำมาหากิน : โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร : โดย...โต๊ะข่าวเกษตร

 
                    ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง การเจาะน้ำจากใต้ดิน หรือน้ำบาดาลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้ประหยัดต้นทุน การใช้พลังงานแสงทิตย์ด้วยการติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ และจากการที่ ว่าที่ร้อยตรีสาคร พันงาม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่าแม็กซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินโครงการติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ พบว่าคุ้มกับการลงทุนเพียงครั้งเดียว เพราะสามารถใช้ได้ตลอดไป
 
                    ว่าที่ร้อยตรีสาคร บอกว่า ปัญหาภัยแล้งที่มีทั่วทุกภูมิภาคนั้น ไม่เพียงแต่ภาคเกษตรเท่านั้นที่เดือดร้อน หากบรรดาบ้านพัก รีสอร์ท ในเมืองบนภูเขา เมืองท่องเที่ยวต่างๆ ที่เคยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ล้วนแต่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภคทั้งนั้น เพราะห้วยหนองคลองบึงตามธรรมชาติน้ำจะแห้งขอดเร็วกว่าปกติ เพราะผู้คนต้องการใช้น้ำมากขึ้น ประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญ ส่งผลให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทำให้เกิดภัยแล้งไปทั่วทุกภูมิภาค และภัยแล้งก็มาเร็วกว่าปกติ
 
                    จากการที่ได้เดินทางไปทั่วประเทศเห็นปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นทุกแห่ง และหลายพื้นที่มีโอกาสเข้าไปแก้ปัญหา พบว่าภัยแล้งถ้าแก้ถูกจุด สามารถแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ บางพื้นที่มีแหล่งน้ำแต่ไม่มีงบประมาณจ่ายค่าน้ำมันหรือค่าไฟในการสูบน้ำ เนื่องจากงบประมาณของท้องถิ่นมีจำกัด ถ้าจะใช้สูบน้ำต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทางออกที่ดีคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานดูน้ำ โซล่าแม็กซ์จึงเข้าไปแก้ปัญหาให้ชุมชนเหล่านั้น ด้วยการนำระบบโซลาร์เซลล์แปลงแสงแดดไปเป็นพลังงานไฟฟ้ามาสูบน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน แปลงเกษตร หรือแม้กระทั่งรีสอร์ทต่างๆ ได้ผลรับเป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าแม้แต่บาทเดียว
 
                    เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์จะทำงานด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่โล่งแจ้ง รับแสงแดด แล้วแปลงแสงแดดมาเป็นกระแสไฟฟ้า ผ่านระบบกล่องควบคุมกระแสไฟฟ้า แปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) แล้วต่อตรงเข้ากับปั๊มน้ำ ใช้ได้ทั้งปั๊มน้ำบนดิน เช่นปั๊มชัก ปั๊มหอยโข่ง หรือปั๊มน้ำใต้ดินหรือปั๊มบ่อบาดาล (ซัมเมิร์ช) ซึ่งสามารถสูบน้ำใช้ตลอดทั้งวัน เมื่อมีแสงแดดปั๊มก็จะเริ่มทำงาน สูบน้ำได้ทั้งวัน ไม่จำเป็นต้องหยุดพักถ้ามีพื้นที่เก็บน้ำได้มากพอ สรุปก็คือใช้สูบน้ำเฉพาะกลางวันที่มีแสงแดด ส่วนกลางคืนก็พักปั๊ม หยุดทำงาน เท่านั้นจะจะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ขึ้นมาใช้แก้ปัญหาภัยแล้งได้
 
                    “ในรอบปีที่ผ่านมา โซล่าแม็กซ์ ออกไปช่วยติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หลายสิบจุดทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน สูบน้ำในแปลงนา สวนเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โครงการสูบน้ำในระบบบำบัดบ่อน้ำเสีย หรือแม้กระทั่งการสูบน้ำใส่ถังแชมเปญบนภูเขาสูง ทุกโครงการล้วนแต่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สูบน้ำได้ทั้งบ่อน้ำหน้าดิน และบ่อน้ำใต้ดิน บ่อลึกขนาดไหนก็สูบได้” ว่าที่ร้อยตรีสาคร ยืนยัน
 
                    สำหรับโครงการที่ประทับใจ ว่าที่ร้อยตรีสาคร ยังบอกว่า มีโครงการเทพประธานธารา ของกองบิน 46 จ.พิษณุโลก เป็นโครงการที่ใช้ระบบสูบน้ำของโซล่าแม็กซ์ 2 จุด สูบบ่อน้ำหน้าดินและสูบบ่อบาดาล เพื่อใช้ในงานเกษตรของกองบิน 46 กว่า 500 ไร่ อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการสูบน้ำประปาบนที่สูงหมู่บ้านในชนบท อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โครงการเทพประทานธาราของหน่วยมิตรประชา กองกิจการพลเรือนทหาร
 
                    การติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ เพื่อดูดน้ำบาดาล นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในยุคที่ประเทศไทยกำลังน้ำทั้งภาคการเกษตร และที่จะใช้ในภาคอื่นๆ หากต้องการความรู้เพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ โทร.08-7081-3940
 
 
 
------------------------
 
(ทำมาหากิน : โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร : โดย...โต๊ะข่าวเกษตร)
 
 
 
 


เปิดอ่าน