จัดใหญ่ ! เสวนาธนารักษ์แลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์

"กรมธนารักษ์"เตรียมจัดงานโครงการเสวนาธนารักษ์"ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์)เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เงินตรา และทรัพย์สินมีค่า


 

                      14  มีนาคม 2562 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้กำหนดจัดโครงการเสวนาธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ปีที่ 2 

 

 

                      จากกำแพงเมือง-คูเมือง สู่พระตำหนักปลายเนิน” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้มีการจัดโครงการเสวนาธนารักษ์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เงินตรา และทรัพย์สินมีค่า รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจและภาพลักษณ์ของกรมธนารักษ์  

 

จัดใหญ่ ! เสวนาธนารักษ์แลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์

 

                      โดยปี 2562  เป็นการเสวนาภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการความรู้ของภูมิวัฒนธรรมของไทยต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นถึงความท้าทายของการอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ปัจจุบันประสบปัญหาที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการผังเมือง และการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม

                     จัดใหญ่ ! เสวนาธนารักษ์แลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์

 

                     ประกอบกับสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์กำแพงเมือง- คูเมือง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมธนารักษ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการกำหนดแนวอาณาเขตของการตั้งถิ่นฐานรวมถึงเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมของชาติ ที่ปัจจุบันประสบปัญหาความท้าทายในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ ประชาชน ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และพัฒนา รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ
  

จัดใหญ่ ! เสวนาธนารักษ์แลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์

 

                      ทั้งนี้ภายในงานมีการสวนา ได้แก่หัวข้อ“อนาคตใหม่กำแพงเมือง-คูเมือง”และหัวข้อ“อนาคตพระตำหนักปลายเนิน : ความท้าทายในการอนุรักษ์พระตำหนักปลายเนินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ และราษฎรอาวุโส พร้อมดื่มด่ำพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum เพลิดเพลินไปกับหนังกลางแปลง ช็อปชิมอาหารขึ้นชื่อย่านบางลำพู และเลือกซื้อเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ บางลำพู โดยติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2282 0236 ต่อ 7108-7110 หรือ www.facebook.com/PipitDhanarak

 

จัดใหญ่ ! เสวนาธนารักษ์แลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์

 

จัดใหญ่ ! เสวนาธนารักษ์แลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่