งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ ๑๙

...


สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำความกราบบังคมทูลฯ รายชื่อองค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศ  รวมทั้ง รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๑๙
ทางราชเลขานุการในพระองค์ฯ  ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๑๙ และ โล่เกียรติยศ  

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  
ให้แก่
องค์กรดีเด่น  ๒๙  รางวัล  
วิทยุโทรทัศน์ดีเด่น  ๒๕  รางวัล  
วิทยุกระจายเสียงดีเด่น  ๒๑  รางวัล 
พร้อมโล่เกียรติยศ   ๙  รางวัล    
รวม    ๘๔ รางวัล

มูลนิธิ ธัมม พุทธะ นำโดย ว่าที่ร.ต.ดร.ทรงเดช มโนจินดา ก็ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ "องค์กรดีเด่น" ผู้ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง "

งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ ๑๙

งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ ๑๙

งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ ๑๙

งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ ๑๙

งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ ๑๙

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน