royal coronation
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์

เตรียมพร้อมครูคืนถิ่นศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 มกราคม 2562 - 17:09 น.
ครูคืนถิ่น,ขอนแก่น,ศึกษาศาสตร์
Shares :
เปิดอ่าน 25 ครั้ง

เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่น จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน สร้างความเข้มแข็ง-พร้อม ศตวรรษที่ 21 เผยแพร่นวัตกรรม    

 

                    11 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและในนามประธานสถาบันแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

 

                    เปิดเผยว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 อีสานตอนบน ภายใต้โครงการพัฒนาครูในโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะก้าวสู่วิชาชีพ (Induction program) โดย ความร่วมมือระหว่าง 19 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแม่ข่าย  

 

                   

                    ทั้งนี้ สืบเนื่องจากได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการฯ ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาครูในโครงการฯ ให้พร้อมในการเป็นครูสำหรับศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถาบันเครือข่ายการพัฒนาครูในโครงการ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study และ Open Approach เข้ามาเป็นเครื่องมือสร้างครูและส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ อีกทั้งเป็นเวทีให้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละแม่ข่ายย่อย (Hub) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย

 

 

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรีกล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาครูในโครงการฯ ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูในโครงการฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและให้ครูได้มีพื้นที่การนำเสนอผลงานให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย จะทำให้ครูมีการพัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพของตนเอง ซึ่งการพัฒนาครูนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ จึงเป็นการรวมตัวกันที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพของครูร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ