ลงนามโครงการ "Digital Tourism Platform"

...

10 มกราคม 2562 คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคม และคุณทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ "Digital Tourism Platform" ณ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลงนามโครงการ "Digital Tourism Platform"


เปิดอ่าน