royal coronation
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์

 บางแสนนำร่องชุมชนคนสุขภาพดี เอาใจคนรักสุขภาพ 

วันที่ 10 มกราคม 2562 - 15:04 น.
โรงพยาบาล มบูรพา
Shares :
เปิดอ่าน 14 ครั้ง

 บางแสนนำร่องชุมชนคนสุขภาพดี จัดใหญ่ "Bangsan Health Festival 2019"

    
             มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ หรือ BANGSAEN HEALTH FESTIVAL 2019     จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ภายใต้สโลแกน “สุขภาพดีไปด้วยกัน  Healthy Together 2019 ”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม  2562 ณ อาคารศูนย์วิจัยทาง การแพทย์ (อาคารใหม่) โรงพยาบาล ม.บูรพา
         
   

    นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ หรือ BANGSAEN HEALTH FESTIVAL 2019”       จัดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านอื่นๆด้วยเช่น สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน ภายใต้สโลแกน “สุขภาพดีไปด้วยกัน  Healthy Together 2019 โดยที่ผ่านมาระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สุขภาพคนไทยดีขึ้น ระบบบริการสุขภาพก้าวหน้ามากขึ้น เราเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ เลือกแนวทางการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว การได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมก่อให้เกิดทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีได้ ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 
             นายณรงค์ชัย กล่าวว่า เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยซากุและเทศบาลซากุ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" โดยนำร่องพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อต่อยอดร่วมกันของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการรณรงค์กระตุ้นให้เห็นประโยชน์ของการรักษ์สุขภาพ โดยเป้าหมายในการรณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้เห็นคุณประโยชน์ของการรักษาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิตประชาชน ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มวัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สอดแทรกความรู้หลากหลายมิติในการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยน่าสนใจ ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น
 
               นายณรงค์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ยังมีโซนต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย โซนนิทรรศการความรู้เพื่อสุขภาพตามบริบทไทย-ญี่ปุ่นโซนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ  โซนนิทรรศการความรู้เพื่อสุขภาพหน่วยงานภาคีเครือขายสุขภาพ  โซนเวทีการแสดงนำเสนอกิจกรรมด้านสุขภาพ  โซนกิจกรรมเพื่อสุขภาพวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นโซนแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  โซนนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โซนนั่งพักผ่อนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น
 
        

          พลาดไม่ได้กับกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ หรือ BANGSAEN HEALTH FESTIVAL  2019 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม  2562 ณ อาคารศูนย์วิจัยทาง การแพทย์ (อาคารใหม่) โรงพยาบาล ม.บูรพา
  

Shares :
เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended