รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 : Good Governance for Better L

...


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายวิชชากร จันทรศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เดินทางไปรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 : Good Governance for Better Life ในโอกาสที่ SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) เครื่อข่ายภาคประชาชน ในโครงการการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมต้นแบบการทอผ้ากะเหรี่ยง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพค เมืองทองธานี