กปน. ร่วมให้บริการในศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

....


กปน. เปิดให้บริการให้คำปรึกษา การรับคำร้องเกี่ยวกับประปา และการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวน 3แห่ง ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 

 


เปิดอ่าน