SACICT เปิดงาน "ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 11​

....


SACICT เปิดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11​ สร้างการเข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น ภายใต้แนวคิด ผ้าขาวม้าสารพัดคิด

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11   ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” ซึ่งเป็นงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือจากทุกภาคของประเทศไทย   เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายไทย โดยมุ่งให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และใช้เป็นในกลุ่มผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เริ่มแล้ววันนี้ – 1 กรกฎาคม ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอัมพวัน พิชาลัย  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน “ฝ้ายทอใจ”  เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานผ้าฝ้ายศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และผลักดันให้เข้าไปอยู่ในกระแสความนิยมในทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อสามารถสร้างยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นผ้าฝ้ายศิลปาชีพนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำริ สร้างอาชีพที่ชาวบ้านมีความถนัด และมีวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ในท้องถิ่นได้ และใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ผ้าฝ้ายศิลปาชีพ จึงเป็นงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการรับซื้อเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพสกนิกรของพระองค์ และเป็นอาชีพแก่ พสกนิกรสืบทอดจากรุ่นหลังมาสู่ปัจจุบัน

งานฝ้ายทอใจเป็นงานที่ SACICT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” เป็นงานที่รวมความสร้างสรรค์ของงานฝ้ายจากทั่วไทย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น ของใช้ของตกแต่งบ้าน ผ้าฝ้ายผืน และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายมากมาย โดยผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือหัตถศิลป์ระดับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิก SACICT และหน่วยงานพันธมิตรของ SACICT จากทั่วประเทศไทย รวมกว่า 150 ร้าน กำหนดจัดขึ้นนะหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวคิดในปีนี้จะมุ่งนำเสนอคุณค่าแพทเทิร์น (Pattern) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แฝงด้วยเสน่ห์ ชวนหลงใหล สะท้อนของ “ผ้าขาวม้า” ผ้าที่มีให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนความเชื่อ และความชื่นชอบที่แตกต่าง แพทเทิร์นของผ้าขาวม้าแต่ละลวดลายจึงมีความน่าสนใจในตัวเองแบบที่ไม่ซ้ำกัน และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนาน ผ้าขาวม้าซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ไทยที่สำคัญ SACICT เล็งเห็นว่า “คนเมืองในวัยปัจจุบัน ไม่เคยใช้ผ้าขาวม้า แต่รู้จักจากสื่อต่างๆ เท่านั้น  SACICT ในฐานะหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนนโยบายของประเทศ ในบทบาทการเป็น Enhancing Navigator จึงให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้คนไทยสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ผ้าขาวม้าเป็นในบริบทที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะสร้างกระแส ความสนใจ กระตุ้นการใช้ผ้าขาวม้าในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะการเป็น “ของที่ระลึกแห่งชาติ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวและต่างชาติ รวมถึงกระตุ้นคนไทย   รุ่นใหม่ให้หันมาสนใจและ ใช้ผ้าขาวม้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบัน (Today Life’s Crafts)

การจัดงานครั้งนี้ SACICT พร้อมหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ และต่อยอดผ้าขาวม้าให้ตอบสนอง  ต่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผ้าขาวม้าไทยที่เข้ากับชีวิตคนรุ่นใหม่ รวมถึงร่วมรณรงค์  เพื่อสร้างกระแส กระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับชุมชน/กลุ่มผู้ผลิต และสมาชิก SACICT และพันธมิตรในการพัฒนาเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ผ้าขาวม้าไทยให้ดูทันสมัย และเข้ากับชีวิตปัจจุบันได้อย่างลงตัว

ภายในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ สารพัดกิจกรรม สารพันความสนุก 4 โซนหลัก คือ

§ สารพัดชม คือ ส่วนของนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นิทรรศการบอกเล่าบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และกิจกรรมของ SACICT และนิทรรศการชุมชนผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าไทย นำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย คือ

§ สารพัดทำ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลงมือทำสารพัดไอเดียเกี่ยวกับผ้า ชมการสาธิตหรือทดลองหัดทำงานหัตถกรรม (Workshop) โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อาทิ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ,การมัดย้อม ,เครื่องประดับ/เครื่องตกแต่งที่ทำจากผ้า ,งานปักผ้า โดยจัดกิจกรรม วันละ 4 รอบ

§ สารพัดช้อป  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าจากชุมชน/กลุ่มสมาชิกรวมกว่า 150 ร้านค้า อาทิ "สารพัดแต่ง" ผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟชั่น "สารพัดให้" ผลิตภัณฑ์กลุ่มของขวัญ ของที่ระลึก "สารพัดใช้" ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องตกแต่งหรือเครื่องใช้สำนักงาน

§ สารพัดนึก  เวทีสารพัดนึก ถักทอสารพันความสนุก อาทิ สนทนากับกูรูด้านผ้า  , กลุ่มคนรุ่นใหม่กับการประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำวัน ,มินิแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าจาก “กลุ่มนุ่งซิ่นก็สวยได้”, การสาธิตการใช้ผ้าขาวม้าขั้นสูง , สาธิตศิลปะการพับผ้าขาวม้า  , การแสดงดนตรีจากนักร้องมืออาชีพ พร้อมสารพัดเกมสนุกๆ ทั้งในงานและกิจกรรมออนไลน์

นางอัมพวันฯ กล่าวเสริมว่า อยากให้คนไทยควรมาสัมผัสไอเดียเหล่านี้ และร่วมชื่นชมผลงานฝีมือคนไทยด้วยกัน และร่วมกันสนับสนุนผลงานหัตถกรรมที่แปรรูปจากผ้าฝ้ายโดยฝีมือผู้ผลิตโดยตรง และช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยหันกลับมาใช้ผ้าฝ้าย หรือผ้าขาวม้า ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น เพราะประโยชน์ของผ้าฝ้ายมีมากมาย ทั้งในเรื่องของการซับน้ำได้ดี และในด้านแฟชั่นต่างๆ ได้อย่างลงตัว ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จาก SACICT ผ่านทาง www.facebook.com/sacict หรือ สายด่วน 1289