ชมฟรี! "เสน่ห์บนปลายเท้า" สุดยอดบัลเลต์จากมหานครเทียนจิน

ชมฟรี! "เสน่ห์บนปลายเท้า" สุดยอดบัลเลต์จากมหานครเทียนจิน


 

         เนื่องในปีวัฒนธรรมมหานครเทียนจิน ชมฟรี! สุดยอดบัลเลต์จากประเทศจีน“เสน่ห์บนปลายเท้า”ผลงานการแสเดงบัลเลต์ยอดเยี่ยมจากนครเทียนจิน เป็นครั้งแรกที่คณะการแสดงบัลเลต์ยอดเยี่ยมของจีนมาโชว์ลีลาการเต้นให้คนไทยได้สัมผัส ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่ 27 มิ.ย.นี้

 

ชมฟรี! "เสน่ห์บนปลายเท้า" สุดยอดบัลเลต์จากมหานครเทียนจิน

 

 

 

     จาง โป  รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ แถลงข่าวการจัดงานแสดงบัลเลต์นครเทียนจิน“เสน่ห์บนปลายเท้า”ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 มิ.ย.นี้ว่าการจัดแสดงบัลเลต์ครั้งนี้มีลักษณะเด่นอยู่ 2 ประการ โดยประการแรกการแสดงบัลเลต์เทียนจินครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรีุงเทพฯได้นำคณะการแสดงบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของจีนมาให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสรับชมในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

    ประการที่สองการจัดงานแสเดงบัลเลต์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยและการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นเพื่อนที่ดีตามสำนวนจีนที่ว่า"ญาติที่อยู่ห่างไกลสู้เพื่อนบ้านที่ดีไม่ได้และคนจีนยังมีสำนวนอีกว่า"การประกอบกิจกรรมต้องพิจารณาด้านเวลา สถานที่และเพื่อนคู่คิด ถึงจะประสบความสำเร็จได้ เรารู้สึกโชคดีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและศูนยน์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเรา"

 

ชมฟรี! "เสน่ห์บนปลายเท้า" สุดยอดบัลเลต์จากมหานครเทียนจิน

      รองผู้อำนวยการศูนยวัฒนธรรมแห่งประเทศจีนกล่าวอีกว่าสำหรับบัลเลต์นั้นถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีและมีความรุ่งเรืองแพร่หลายในประทเศฝรั่งเศสเป็นรการแสดงที่ประกอบด้วยการเต้นและดนตรี มีลักษณะเช่นเดียวกับอุปราการของจีน แต่บัลเลต์เป็นการนำเสนอเนื้อเรื่องโดยใช้การเต้นเป็นสื่อ ถึงแม้ประวัติการแสดงบัลเลต์ของประเทศจีนไม่ได้ยาวนานมากนัก แต่กลับมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแสดงบัลเลต์นครเทียนจินจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2535 ถือเป็น 1 ใน 5 คณะนักแสเดงบัลเลต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เคยแสดงบัลเลต์คลาสสิคและบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงของนานาชาติหลายเรื่องเช่น Swan Lake  , La Esmeralda, The Pirates เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แสเดงและสร้างสรรค์ผลงานด้านบัลเลต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนอยู่หลายเรื่องเช่น The Red Detachment of Woman หรือคีนพระจันทร์เต็มดวงและดวงใจหญิงสาว เป็นต้น

       “ปีนี้เป็นปีวัฒนธรรมเทียนจิน ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประทเศจีน ณ กรุงเทพฯ จึงได้จัดงานต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงานวิทยุโทรทัศน์และภาพยนต์นครเทียนจินเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้สัมผัสและรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรมของนครเทียนจิน ดังนั้นเราจึงได้เชิญคณะการแสดงบัลเลต์นครเทียนจินมาจัดแสเดง”เสน่ห์บนปลายเท้า“ ผลงานการแสเดงบัลเลต์ยอดเยี่ยมนครเทียนจินในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ในเวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนน์วัฒนรธรรมแห่งประเทศไทย”จาง โปกล่าวและว่า

        ในการแสดงครั้งนี้ผู้ชมทุกท่านจะได้เห็นชุดการแสดง Swan Lake , La Esmeralda, ซึ่งเป็นบัลเลต์ที่คลาสสิคและยังได้รับชมชุดการแสดง The Red Detachment ofWoman หรือคีนพระจันทร์เต็มดวงและดวงใจหญิงสาวที่มีเอกลักษณ์พิเศษของจีน จึงหวังป็นอย่างยิ่งว่าการแสเดงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงบัลเลต์จีนด้วย

      ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรี  โดยสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน โทร.02 2461666  หรือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร.022470028 ต่อ 4119 ในวันและเวลาราชการ

     


เปิดอ่าน