แถลงข่าวการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา(Sports City)ประจำปี 2561

...

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุณ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในการแถลงข่าวการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมด้วย นายสังเวียน  บุญโต  รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร (ที่ 1 จากซ้าย) นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี  ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) นายทรงกรต  สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ช่วยราชการสำนักงานกระทรวงมหาดไทย (ที่ 1 จากขวา) ร่วมกันแถลงข่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาทุกมิติ เปิดนโยบาย จัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) คัดเลือกทุกจังหวัด  ทั่วประเทศ ยกระดับสู่เมืองกีฬา เผยเป็นส่วนหนึ่ง ของยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับประเทศไทย เป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน  อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดตื่นตัว หันมาออกกำลังกายมากขึ้น เป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาในแต่ละจังหวัด ให้ก้าวสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน  ที่ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา