(คลิปข่าว) บรรยากาศ สด! สงกรานต์เชียงใหม่ วันที่ 2 คนยังแน่น

สงกรานต์เชียงใหม่! คึกคัก บรรยากาศสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความคึกคักเป็นวันที่2 


สงกรานต์เชียงใหม่! คึกคัก
บรรยากาศสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความคึกคักเป็นวันที่2