ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดสงกรานต์ย้อนอดีต  

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดสงกรานต์ย้อนอดีต  สร้างเด็กเรียนรู้รักษาวัฒนธรรมไทยแบบสร้างสรรค์


          โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล หรือ TIS ร่วมฉลองประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  ด้วยการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ TIS  สืบสานประเพณีไทย รื่นเริงใจวันสงกรานต์ ย้อนรอยปีใหม่ไทยอย่างสร้างสรรค์  ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  ณ บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์
ชั้นล่าง  อาคารพฤหัสจรัสแสง
          
         

          การจัดงานสงกรานต์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคน ทั้งเด็กไทย และเด็กต่างชาติ รู้จักประวัติของประเพณีสงกรานต์ของไทย  ประพฤติปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทยได้อย่างถูกต้อง  มีมารยาท  มีสัมมาคารวะ  รู้จักกาลเทศะ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
มีน้ำใจ รู้จักการให้อภัย  และที่สำคัญคือ การให้เด็กมีความสามัคคี  สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีคุณค่า สืบสานขนบธรรมเนียมในประเพณีสงกรานต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ สง่างามอีกด้วย             
          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น  กำหนดให้นักเรียน ครูอาจารย์และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานปีใหม่ไทยในอดีต โดยเริ่มจากพิธีทางกรรมทางศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า มีการสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนจะนำดอกไม้หอมของไทย อาทิ มะลิ กุหลาบ ดาวเรือง มาลอยในขันน้ำร่วมกัน ก่อนที่จะตักสรงน้ำพระ และมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากบรรดาคณาจารย์ทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมถึงคณะผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย
 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดสงกรานต์ย้อนอดีต  

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดสงกรานต์ย้อนอดีต  

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดสงกรานต์ย้อนอดีต  

 

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดสงกรานต์ย้อนอดีต  

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่