สัมมนา Smart Boiler กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

....


“บทบาทภารกิจกรมโรงงานอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0”
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
ห้อง MR 211-213  เวลา 08.45 – 12.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

กำหนดการ

เวลา 08.15 น. - 08.45 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

เวลา 08.45 น. - 09.00 น.

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.00 น. - 09.50 น.

แนวคิดการยกหม้อน้ำระดับสู่หม้อน้ำสมองกล (Smart boiler) โดย  กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เวลา 09.50 น. - 10.05 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.05 น. -11.00 น.

การเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบเอกชน หน่วยตรวจเอกชน และการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เวลา 11.00 น. - 12.00 น.

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บางปูโมเดลโดย  กองพัฒนาเชิงนิเวศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.setaasia.com/edm/SETA2018_indutrial.html

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน