ประกาศผลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี IDE Competitions 2018

....


ประกาศผลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี IDE Competitions 2018 สวทน. เตรียมดันโปรเจคใหม่ สร้างสตาร์ทอัพแบบเข้มข้น ต่อยอดชิงชัย IDE ปีหน้า

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) และศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC จัดงาน IDE Competitions 2018 รอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กลุ่มมิตรผล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และภาคีพันธมิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 

การแข่งขัน IDE Competitions 2018 แบ่งการประกวดแผนธุรกิจออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขัน MIT Enterprise Forum การประกวดแผนธุรกิจที่การสร้างนวัตกรรมเพื่อผลกระทบที่ดี โดยผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม CMIT ROBOTICS ผู้สร้างชอฟท์แวร์ที่ใช้อัลกอริทึ่ช่วยในการทำงานของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมให้มีความละเอียดและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทดแทนการใช้เซ็นเซอร์ในการทำงานทั่วไป อันดับที่ 2 ได้แก่ทีม Fresh and Green ซึ่งเป็นทีมในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ผู้นำเสนอเทคโนโลยีแบบใหม่การยืดอายุในการเก็บรักษาผักและผลไม้สด และเตรียมพร้อมขยายผลโมเดลธุรกิจสู่การติดอันดับต้นๆ ในเอเชีย และอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Algaeba ซึ่งเป็นทีมในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหารเช่นกัน โดยเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสาหร่ายที่สามารถตอบสนองความต้องการอาหารในอนาคต

ส่วนผู้ชนะเลิศรายการแข่งขัน Global Social Venture Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้น ทีม Land Lite Solutions พัฒนาการแก้ไขปัญหาในการจัดการที่ดินด้านการสื่อสารและการจัดการระบบเอกสาร และ ทีม Fresh Shrimp Farm ผู้พัฒนาการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและต้องการยกระดับเศรษฐกิจฟาร์มกุ้งให้ดีขึ้น เป็น 2 ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่การแข่งขันรอบ Global Social Venture Competition (Global Finals) ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และการแข่งขันประเภทกะเทาะเปลือก ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจภาษาไทยค้นหาความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรม ทีม DIFER SHEET สร้างโซลูชั่นสมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับเขียนบันทึกในรูปแบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเขียนได้อน่างสนุกสนาน เป็นทีมที่ความรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Tech Startup) เป็นหนึ่งในภารกิจของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยในปัจจุบันขีดความสามารถของการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหารยังขาดการเชื่อมโยงไปสู่ตลาด โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหนึ่งคือการที่ยังขาดระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เอื้อให้เกิดการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น สวทน. จึงได้ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการร่วมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ โดยงาน IDE Competitions 2018 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การสร้างแนวคิด (Mindset) ทางด้านการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงโอกาสทางการประกอบการและการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเป็นการเร่งรัดพัฒนาและเกิดนวัตกรรมต้นแบบ เกิดโมเดลทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบวงกว้างให้กับประเทศไทยและต่างประเทศได้ โดยตลอดระยะเวลาการแข่งขันที่ผ่านมา สวทน. ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม IDE Accelerator ในด้านเกษตรอาหาร ซึ่งแต่ละทีมมีศักยภาพ และทีมที่เข้าแข่งขันด้านเกษตรอาหารในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สามารถผ่านด่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง 3 ทีม และเป็นที่น่ายินดีที่ 2 ใน 3 ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3 ในการแข่งขัน MIT Enterprise Forum และได้สิทธิ์ไปบูทแคมป์ที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา

“นอกจากความร่วมมือกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อเร่งสร้างระบบบ่มเพาะแบบเร่งรัดสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่แล้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 สวทน. โดยเมืองนวัตกรรมอาหารยังมีแผนในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น ภายใต้ชื่อ “IGNITE by Food Innopolis” โดยเป็นโครงการที่ร่วมมือกับสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพธุรกิจอาหารได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรมอาหารผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น สำหรับสตาร์ทอัพด้านอาหารรุ่นใหม่และเอสเอ็มอี เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดย สวทน. ได้เตรียมต่อยอดสตาร์ทอัพที่เกิดจากโครงการนี้ให้เข้าร่วมแข่งขันในงาน IDE Competitions 2019 ในปีต่อไปด้วย” ดร.อัครวิทย์ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน