โครงการอุปสมบทหมู่

....


สมาคมผู้ทาคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, กรมการศาสนา, สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระปฐมเจดีย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอุปสมบท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมให้การสนับสนุนโครงการอุปสมบทฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๙๕๔-๖๙๙๖, ๐๘๙-๙๘๒-๕๕๙๘, ๐๘๙-๘๙๙-๙๖๐๖


เปิดอ่าน