กพร. ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัด ฟรี!

 กพร. จับมือบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัด ฟรีตลอดหลักสูตร ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงาน

 

        3 มกราคม 2561 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. ได้ยึดแนวทางประชารัฐในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

        และมุ่งแก้ปัญหาบางสาขาอาชีพที่กำลังขาดแคลน เป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อโอกาสในการมีงานทำของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งการร่วมมือกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ก็เช่นกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพช่างเครื่องปรับอากาศ

 

กพร. ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัด ฟรี!

         นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าในปี 2561 ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกัน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ การฝึกอบรมจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน การทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์ สารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น การควบคุมวัฏจักรสารทำความเย็น การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ การวัดและประเมินผล เป็นต้น

         ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมในหน่วยงานสังกัดกพร.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) 5 แห่ง ดังนี้ สพร. 19 เชียงใหม่ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 สพร. 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2561 สพร.5 นครราชสีมา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 สพร. 21 ภูเก็ต ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2561 และสพร. 3 3 ชลบุรี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561

 

กพร. ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัด ฟรี!

         ซึ่งทางบริษัทได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศไดกิ้น 9000 BTU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Job) จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 64,825 บาท ให้แก่สพร. ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม โดยเน้นฝึกอบรมให้กับคนทำงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่างในสถานประกอบกิจการ ช่างอิสระ และผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

         อธิบดี กพร. กล่าวอีกว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอายุ 18 ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช. หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 ปี มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนี้

กพร. ฝึกช่างแอร์ 5 จังหวัด ฟรี!

          "สำหรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาทิ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ค่าจ้างฯ ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 500 บาท ระดับ 3 วันละ 600 บาท สนใจเข้ารับฝึกอบรมติดต่อได้ที่สพร. 5 แห่งดังกล่าว ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2247 9420” อธิบดีกพร.กล่าวในที่สุด

 


เปิดอ่าน