เรื่องราวของศิลปินลูกนักการทูต "กั้ง" วรกร ศิริสรณ์

...

พบกับเรื่องราวของศิลปินลูกนักการทูต
"กั้ง" วรกร ศิริสรณ์
ผู้ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการต่างประเทศตั้งแต่วัยเด็ก
ติดตามบทความชิ้นนี้ได้ในวารสารวิทยุสราญรมย์
ฉบับ 75
และอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ
เกี่ยวกับการต่างประเทศได้ในรูปแบบออนไลน์ที่
http://www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book/321

#การต่างประเทศของประชาชน
#กระทรวงการต่างประเทศ


เปิดอ่าน