"โฮมโปร"ร่วมลงนามส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงวัย

โฮมโปร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  ส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงวัย

 

          นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท โฮม
 โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงวัย
 เพื่อเป็นความร่วมมือภาครัฐในการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำตามความต้องการ สร้างรายได้  ลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูครอบครัว โดยมี นายศักดิ์สกล  จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมลงนาม ณ  ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงานเมื่อเร็ว ๆ นี้


เปิดอ่าน