ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรทุกมิติ

ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรทุกมิติ สวรรค์ของเกษตรกร เงินสะพัด 6,000 ล้านบาทต่อเดือน

 

          ตลาดสี่มุมเมือง โวเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรทุกประเภทผ่านการเปิด 10 ตลาดรองรับสินค้าเกษตรทุกมิติ ทั้งสินค้าผักและผลไม้ รวมถึงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล จุผู้ประกอบการได้ถึง 3,000 ราย สร้างเม็ดเงินทะลุ 6,000 ล้านบาทต่อเดือน
     
          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การช่วยเหลือให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งถือเป็นพันธกิจสำคัญของรัฐบาล ซึ่งตลาดกลางสินค้าเกษตรถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและตามแผนดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างกลไกตลาดที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่กรมการค้าภายในจะค้นหาเอกชนเอกชนที่มีพื้นที่สามารถรองรับเกษตรกรจำนวนมาก ในการซื้อมูลค่าจำนวนมากได้เพื่อดำเนินการค้าในรูปแบบขายส่ง และมีพื้นที่รองรับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้ออย่างครบครัน

          “โดยตลาดกลางสินค้าเกษตรของกรมการค้าภายใน มีระเบียบชัดเจน เพื่อเสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการหรือเกษตรกร ในการซื้อขายอย่างเป็นธรรมรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐาน อาทิ สินค้าเกษตรทุกอย่างต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ต้องมีเครื่องชั่งกลาง เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการหรือเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าให้กับผู้ประกอบการให้ดียิ่งขึ้น” อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

          ด้านนายวันชัย บุตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตลาดสี่มุมเมือง กล่าวว่า ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดกลางผักและผลไม้ ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมโดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าและการบริการให้ตรงหลักสากลมากขึ้น ขณะที่ตลาดเองก็มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริการ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายบนพื้นที่การซื้อขายกว่า 200 ไร่ แบ่งแยกย่อยเป็น 10 ตลาด เพื่อการจัดเก็บและการค้าขายสินค้าที่หลากหลาย โดยจำแนกเป็นตลาด 1 คือตลาดค้าส้ม ตลาด 2 กับ 5 จำหน่ายสินค้าผลไม้ชนิดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีการคัดเกรด ตลาด 3 จะเป็นตลาดสินค้าตามฤดูกาล  ส่วนตลาด 6 ตลาดดอกไม้ 

          ขณะที่ตลาด 7 เปิดเป็นพื้นที่ตลาดสดที่จำหน่ายเนื้อหมูและอาหารทะเล ส่วนตลาด 8 เป็นผักพื้นบ้าน ตลาด 9 จะเป็นผักเศรษฐกิจ สุดท้ายตลาด 10 จะเป็นตลาดที่จำหน่ายหอม กระเทียมและพริกแห้ง ซึ่งทั้ง 10 ตลาดสามารถรองรับผู้ประกอบการได้ถึง 3,000 รายต่อวัน และมีผู้ซื้อมากกว่า 10,000 รายต่อวัน มีเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อวัน หรือเฉลี่ยประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อเดือน    จึงส่งผลให้ตลาดกลางสี่มุมเมืองเป็นตลาดที่มีการซื้อขายผักและผลไม้มากที่สุดในประเทศไทย

          “นอกจากนี้ทางตลาดสี่มุมเมืองจะมีการให้บริการห้องเย็น โดยมีทั้งหมด 4 อาคาร 8 ห้อง รวมไปถึงตู้เย็นที่เป็นคอนเทนเนอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการและเป็นจุดพักสินค้า ให้สินค้าคงคุณภาพสดใหม่อยู่ตลอดเวลาก่อนนำไปจำหน่าย และยังเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานทั้ง 10 ตลาด มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย” นายวันชัย กล่าว

          สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลาง หรือซื้อหาสินค้าของตลาดกลาง โดยการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั่วทุกภาคของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th


เปิดอ่าน